Moratinos informerte Obama

Publisert

Spanias utenriksminister, Miguel Angel Moratinos, har hatt samtaler med representanter for USAs nyvalgte president Barack Obama. Under et 40 minutter langt videomøte, ble Madeleine Albright og Jim Leach, orientert om Spanias visjoner om et tettere samarbeid med USA i Latin-Amerika, Midtøsten og Middelhavsområdet.
 

Spanias utenriksminister, Miguel Angel Moratinos, har hatt samtaler med representanter for USAs nyvalgte president Barack Obama. Under et 40 minutter langt videomøte, ble Madeleine Albright og Jim Leach, orientert om Spanias visjoner om et tettere samarbeid med USA i Latin-Amerika, Midtøsten og Middelhavsområdet.
 
Moratinos skal ha understreket at Spania sitter med formannsskapet i EU frem til første kvartal 2010, og at landet derfor spiller en viktig rolle når utenrikspolitiske interesser skal ivaretas. Den spanske utenriksministeren la også vekt på å formidle Spanias ønske om aktiv deltagelse når verdens finansielle systemer skal revalueres.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter