Moratinos informerte Obama

Spanias utenriksminister, Miguel Angel Moratinos, har hatt samtaler med representanter for USAs nyvalgte president Barack Obama. Under et 40 minutter langt videomøte, ble Madeleine Albright og Jim Leach, orientert om Spanias visjoner om et tettere samarbeid med USA i Latin-Amerika, Midtøsten og Middelhavsområdet.
 

Spanias utenriksminister, Miguel Angel Moratinos, har hatt samtaler med representanter for USAs nyvalgte president Barack Obama. Under et 40 minutter langt videomøte, ble Madeleine Albright og Jim Leach, orientert om Spanias visjoner om et tettere samarbeid med USA i Latin-Amerika, Midtøsten og Middelhavsområdet.
 
Moratinos skal ha understreket at Spania sitter med formannsskapet i EU frem til første kvartal 2010, og at landet derfor spiller en viktig rolle når utenrikspolitiske interesser skal ivaretas. Den spanske utenriksministeren la også vekt på å formidle Spanias ønske om aktiv deltagelse når verdens finansielle systemer skal revalueres.

Relaterte saker