Minst to spanjoler døde på Haiti

Det er på det rene at minst to spanjoler har omkommet i jordskjelvkatastrofen på Haiti. 111 spanjoler er registrert bosatt på den karibiske øyen. Av disse er 95 i god behold. Skjebnen til de 16 andre er foreløpig uviss. De to spanjolene som er bekreftet døde er et ektepar i 50-årene fra Torrejón de Ardoz i Madrid.

Zapateroregjeringen har sendt to større nødhjelpsendinger til Haiti. Den siste ankom søndag den 17. januar sammen med visestatsminister María Teresa Fernández de La Vega. De la Vega har bidratt til å kartlegge skadene og definere hjelpebehovet.  

Det er på det rene at minst to spanjoler har omkommet i jordskjelvkatastrofen på Haiti. 111 spanjoler er registrert bosatt på den karibiske øyen. Av disse er 95 i god behold. Skjebnen til de 16 andre er foreløpig uviss. De to spanjolene som er bekreftet døde er et ektepar i 50-årene fra Torrejón de Ardoz i Madrid.

Zapateroregjeringen har sendt to større nødhjelpsendinger til Haiti. Den siste ankom søndag den 17. januar sammen med visestatsminister María Teresa Fernández de La Vega. De la Vega har bidratt til å kartlegge skadene og definere hjelpebehovet.  

Spanias regjering har lovet å bidra med til sammen 11 millioner euro til nødhjelp og gjenoppbygning av de katastroferammede landet. Jordskjelvet på Haiti beskrives som en av de verste naturkatastrofer i moderne til. Haitiske myndigheter frykter at dødstallene kan komme opp i så mye som 200.000.

Relaterte saker