Mindreårige immigranter kommer alene

En undersøkelse viser at svært at mange mindreårige immigranter uten oppholdstillatelse har ankommet Spania uten voksne familiemedlemmer. I 2007 ankom 6.475 mindreårige uten foreldre, viser undersøkelsen, som også fastslår at 70 % av immigrantene som kommer i båter fra Marokko er mindreårige.

En undersøkelse viser at svært at mange mindreårige immigranter uten oppholdstillatelse har ankommet Spania uten voksne familiemedlemmer. I 2007 ankom 6.475 mindreårige uten foreldre, viser undersøkelsen, som også fastslår at 70 % av immigrantene som kommer i båter fra Marokko er mindreårige.

Generelt har den ulovlige immigrasjonen til Spania falt med 40 % i år på grunn av den økonomiske lavkonjunkturen. Antallet mindreårige som forsøker å ta seg over til Europa har imidlertid økt. Ifølge spanske immigrasjonsmyndigheter kan dette skyldes at de vet de ikke vil bli sendt tilbake igjen.
 

 

Relaterte saker