Mindre penger til bekjempelse av vold mot kvinner

Publisert

Søndag 25. november ble den internasjonale dagen mot vold mot kvinner markert i en rekke byer i Spania. Reduserte bevilgninger til bekjempelse av vold mot kvinner, var et av temaene det ble fokusert på.

Grunnet innsparinger i stat, region og kommune blir det i 2013 mindre penger til forebyggende arbeid og til arbeidet med å gi råd og hjelp til mishandlede kvinner.

Søndag 25. november ble den internasjonale dagen mot vold mot kvinner markert i en rekke byer i Spania. Reduserte bevilgninger til bekjempelse av vold mot kvinner, var et av temaene det ble fokusert på.

Grunnet innsparinger i stat, region og kommune blir det i 2013 mindre penger til forebyggende arbeid og til arbeidet med å gi råd og hjelp til mishandlede kvinner.

Organisasjonene som jobber innen dette feltet frykter nå at nedskjæringene skal gå utover tryggheten til kvinner som lever med vold og trusler om vold. Situasjonen forverres av økonomiske nedgangstider og et trangt arbeidsmarked, som gjør det vanskeligere for kvinner å bryte ut, finne arbeid og klare seg på egen hånd.  

Så langt i år har 43 kvinner i Spania omkommet som følge av vold i hjemmet. 32 av dem bodde sammen med partneren da drapet skjedde.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter