Mindre kriminalitet på Costa Blanca

Publisert

Kriminaliteten på Costa Blanca har gått ned. Det viser tall for tredje kvartal i år. Nedgangen gjelder alle typer vinningsforbrytelser som innbrudd, lommetyveri, ran og salg av narkotika. Antallet biler som er meldt stjålet har også gått ned, men her er nedgangen mer beskjeden. Tallene gjelder for hele provinsen Alicante for perioden januar til og med september.

Mens kriminaliteten har gått ned i provinsen sett under et, opplever enkelte byer en økning i registrerte tilfeller. Her kommer Alicante by dårligst ut med negative tall på så å si alle områder. I følge avisen Información er det for eksempel så langt i år stjålet 30 prosent flere biler i provinshovedstaden, mens provinsen som sådan opplever en beskjeden nedgang på 0,9 prosent (1608 rapporterte tilfeller sammenliknet med 1624 på samme tid i fjor). Forskjellene mellom Alicante by og provinsen gjelder også for innbrudd som har økt med 5,6 prosent i byen, mot en nedgang for hele provinsen på 11 prosent.

Også lommetyveri har gått opp i provinshovedstaden, med en økning på 12,9 prosent (5.083 i fjor til 5.739 i år), mot en nedgang i provinsen på 1,4 prosent. Ran hadde kun en ubetydelig økning i byen, mens den gikk ned med hele 6,5 prosent i provinsen. I tillegg gikk omsetning av narkotika i Alicante opp med 1,7 prosent, mens den gikk ned med 9 prosent i provinsen. Den eneste positive tallet for byen Alicante by er antallet erstatningskrav som viser en nedgang på 15 prosent, tre ganger mer enn for hele provinsen.

Når det gjelder antall drap viser statistikken en økning sammenliknet med i fjor, både for by og provins (fra 2 til 4 drap i Alicante og fra 12 til 23 i hele provinsen).

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter