Mindre kriminalitet i Spania

Publisert

Antall kriminelle handlinger i Spania har gått ned. Tall fra spanske myndigheter viser at det i løpet av årets seks første måneder ble registrert 1,9 prosent færre saker sammenliknet med 2014. I følge landets innenriksminister inngår nedgangen i en lengre trend og gjør Spania til et av de tryggeste landene i Europa.

Nedgangen i antall saker gjelder alle kategorier straffbare handlinger fra vold og drap til innbrudd og narkotikaforbrytelser. Statistikken gjelder kun handlinger begått før 1. juli år, datoen da den nye straffeloven trådte i kraft. Statistikk for neste halvår vil dermed kunne vise den eventuelle effekten av den nye loven.

I løpet av årets seks første måneder ble det registrert totalt 1.018.301 kriminelle handlinger i Spania. Det betyr en nedgang på 1,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2014 og en krimrate på 44,3 lovbrudd per tusen innbygger. Tallene bekrefter trenden fra de siste årene med stadig mindre kriminalitet i Spania og gjør i følge innenriksminister Jorge Fernández Díaz landet til et av de tryggeste i Europa.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter