Mer ruskontroll etter tragisk ulykke

Publisert

Spanske vegtrafikkmyndigheter har trappet opp ruskontrollene i helgene etter at tre syklister i begynnelsen av mai ble drept av en fyllekjører i Oliva nord for Costa Blanca. På to uker ble til sammen 14 syklister påkjørt av bilister med promille, noe myndighetene mener tydeliggjør behovet for å bedre sikkerheten langs veiene. De siste ti årene i Spania har mer enn 400 syklister omkommet som følge av påkjørsler i trafikken.

Vegtrafikkmyndighetene i Spania, Dirección General de Tráfico (DGT), har satt seg som mål å gjennomføre 130.000 flere promille- og ruskontroller i året. Spesielt lørdag og søndag morgen vil kontrollene trappes opp, tidspunktet da den største konsentrasjonen av syklister er ute på veiene. Tiltaket kommer etter at 14 syklister er påkjørt av promillekjørere på to uker.

Den alvorligste av ulykkene skjedde om morgenen søndag 7. mai i år i Valencia-regionen, da en 28 gammel kvinne under påvirkning av alkohol og andre rusmidler kjørte ned seks syklister. Ulykken skjedde på en strekning mellom Xàbia og Oliva rett nord for Costa Blanca. Tre av syklistene omkom og to ble hardt skadet. Kvinnen som ble varetektsfengslet siktet for uaktsomt drap, skal også tidligere være tatt for promillekjøring og ble ved en anledning fratatt førerkortet i 2013.

I følge avisen El País har mer enn 400 syklister omkommet de siste ti årene som følge av påkjørsler i trafikken. Det totale antallet ulykker med sykler har gått opp fra 1.082 i 2009 til 2.013 i 2015.

Vegtrafikkmyndighetene ønsker nå å gjennomføre hele 130.000 flere kontroller i året. I tillegg skal det generelle oppsynet langs veiene styrkes med mer politi og man vil gjøre flere helikopterflyvninger for å observere trafikken. Det skal også gjøres en utredning for å kartlegge sikkerheten for syklister langs veiene og startes en holdningskampanje rettet mot bilister. 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter