Med nytt ID-kort kan du reise uten pass til Spania

Publisert

De nye nasjone ID-kortene og nye norske pass kommer til høsten. Prosjektet har vært utsatt flere ganger men med mindre Corona-situasjonen skaper nye problemer kan man søker denne høsten.

De nye ID-kortene er godkjente som ID innen EØS området. For nordmenn betyr det at man på lik linje med andre EU/EØS borgere kan reise med et nasjonalt id-kort og droppe passet. Nordmenn har til nå bare hatt førerkort som ID i kort-format. Et norsk førerkort er ikke gyldig som offentlig id i Spania.

Ordningen med disse nye kortene er svært forsinket. Allerede i 2016 kunne man melde om at kortene ble forsinket til 2018. Nå er de endelig på plass, mot slutten av 2020.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter