Mange immigranter reiser hjem

Den økonomiske lavkonjunkturen har medført at mange immigranter reiser tilbake til sine hjemland. I 2009 forlot 14.621 immigranter fra ikke-europeiske land Spania til fordel for sine opprinnelsesland. Til sammenligning reiste bare 6.671 immigranter som reiste hjem i perioden fra 2003 til 2008, ifølge nye tall fra kontoret til statssekretæren for immigrasjon.

Den økonomiske lavkonjunkturen har medført at mange immigranter reiser tilbake til sine hjemland. I 2009 forlot 14.621 immigranter fra ikke-europeiske land Spania til fordel for sine opprinnelsesland. Til sammenligning reiste bare 6.671 immigranter som reiste hjem i perioden fra 2003 til 2008, ifølge nye tall fra kontoret til statssekretæren for immigrasjon.

Regjeringens ordning med at immigranter kan få arbeidsledighet i sine hjemland for en bestemt periode mot at de ikke kommer tilbake til Spania før det har gått et bestemt antall år, er hovedårsaken til at så mange nå reiser hjem, opplyser samme kilde.

Relaterte saker