Madrid: Norsk-spansk samarbeid om likestilling til en verdi av hele 45, 9 millioner euro

Publisert

Spania har økt innsatsen flor likestilling på alle samfunnsområder de siste årene. Det har blant annet skjedd gjennom innføringen av nye lover. Nå skal blant annet enda flere spanske kvinner ta plass i bedriftsstyrene takket være et utvidet samarbeid mellom Norge og Spania. Målsettingen er å doble kvinneandelen i styrene.

Spania har økt innsatsen flor likestilling på alle samfunnsområder de siste årene. Det har blant annet skjedd gjennom innføringen av nye lover. Nå skal blant annet enda flere spanske kvinner ta plass i bedriftsstyrene takket være et utvidet samarbeid mellom Norge og Spania. Målsettingen er å doble kvinneandelen i styrene.

Statssekretær i det norske utenriksdepartementet, Gry Larsen var nylig i Madrid og der ble likestillingsprogrammet lansert. Programmet er kommet i stand gjennom EØS og Norge har stått sentralt når det gjelder å skaffe penger til formålet og ellers vært en pådriver, derfor fikk også Gry Larsen muligheten til å presentere likestillingsprogrammet overfor Spanias helse, sosial og likestillingsminister, Ana Mato. Norge bidrar faktisk med 97 prosent av totalbeløpet og til sammen er det satt av 45, 9 millioner euro til Spania frem til 2016.

Redusere forskjeller
Programmet er det klart største likestillingsprogrammet som er presentert under EØS-midlene. Hele 10,2 millioner euro er satt av til tiltaket nå og dette er i praksis mer enn en tidobling av innsatsen under likestilling i Spania fra forrige periode, samt at mer penger kommer altså i årene fremover.

Norge er blant dem som ønsker at man skal bygge opp under den overordnede målsettingen til EØS-midlene, nemlig å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller innenfor EØS-område. Målsettingen er å fremme likestilling og skape en bedre balanse mellom arbeid og familie/privatliv for både kvinner og menn.

Egne prosjekter
Likestillingsprogrammet skal blant jobbe med dette:
•    Kvinneandelen i styrene for selskapene på Madrid-børsen skal økes fra 10 til 20 prosent. Kvinnen skal følges opp med coaching, styrke nettverk og det skal etableres en base for kvinner med styrekompetanse.
•    Antall kvinner i lederposisjoner skal økes fra 28 til 40 prosent gjennom å øke bevisstheten i spansk næringsliv om viktigheten av likestilling.
•    Det skal jobbes med å øke antallet kvinner som starter egne bedrifter.

I tillegg til dette skal det gjennomføres egne prosjekter og tiltak for å forene arbeid og familieliv. Det skal arbeides med å skape ytterligere forståelse for delt ansvar mellom menn og kvinner for husarbeid og omsorgsoppgaver.

I programmet er det også avsatt midler til tiltak mot vold og det skal jobbes med å øke yrkesdeltakelsen blant kvinner fra innvandrer- og minoritetskulturer, inkludert romfolket.

Første gang
Miljø og miljø-teknologi er et annet satsingsområde. Det er opprettet, for første gang, et fond for frivillige organisasjoner i Spania. Stipend- og utdanningssamarbeid, samt kulturarv og kulturutveksling mellom Norge og Spania støttes også.

Ut fra erfaring vet man at likestilling er en viktig medvirkende faktor for å oppnå økonomisk vekst, mer og bedre sysselsetting og større sosial utjevning. Og så er det jo åpenbart slik, at likestilling og ikke-diskriminering er fundamentale menneskerettigheter og av den grunn viktig å oppnå i seg selv.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter