Madrid: IMF er fornøyd med utviklingen i Spania

Publisert

Det internasjonale pengefondet (IMF) er tilfreds med utviklingen i spansk økonomi og mener at landet er i rute, selv om det fortatt er mange og store utfordringer før spansk økonomi kan friskmeldes. Det er reformene i finanssektoren som IMF er mest fornøyd med av de tiltakene som er foretatt.

Det er altså tiltakene for å rekapitalisere deler av banksektoren, som IMF påpeker fungerer etter planen. Det samme gjelder opprettelsen av Sareb (Sociedad de Gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria). På norsk kan dette oversettes med «Selskap for forvaltning av eiendeler som stammer fra Restrukturering av bankene».

Det internasjonale pengefondet (IMF) er tilfreds med utviklingen i spansk økonomi og mener at landet er i rute, selv om det fortatt er mange og store utfordringer før spansk økonomi kan friskmeldes. Det er reformene i finanssektoren som IMF er mest fornøyd med av de tiltakene som er foretatt.

Det er altså tiltakene for å rekapitalisere deler av banksektoren, som IMF påpeker fungerer etter planen. Det samme gjelder opprettelsen av Sareb (Sociedad de Gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria). På norsk kan dette oversettes med «Selskap for forvaltning av eiendeler som stammer fra Restrukturering av bankene».

Sareb er vellykket
Sareb ble opprettet i fjor for å ta 90 milliarder euro i eiendomsinvesteringer og dårlige lån vekk fra balansen til de fire spanske bankene, som ble nasjonalisert. Bankene får i praksis myndighetsgaranterte obligasjoner i bytte mot aktiva som kan brukes som egenkapital for finansiering av Den europeiske sentralbanken (ESB).
Det som gjenstår er å redusere kostnadene til skattebetalerne fra rekapitaliseringen, slik at byrden blir delt mellom bankene og investorene.

Bedre stresstester
Et annet positiv trekk, som IMF trekker frem, er at bankenes stresstester har blitt mer positive. I september i fjor viste testene et udekket kapitalbehov på 5,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). I mars i år gikk alle bankene over stresstestens minimumskrav til reservekapital på ni prosent. Nå har bankene bedre likviditet og er solvente.

BNP-veksten i Spania var negativ i første kvartal i år, slik det har vært de siste seks kvartalene, og arbeidsledigheten blant de unge på landsbasis var på 57 prosent. Slik sett er det fortsatt uløste opopgaver, men siden det er bedring i finanspolitikken og det konjunkturiserte budsjettunderskuddet ble tre prosent lavere i 2012 enn i 2011, så er altså Det internasjonale pengefondet totalt sett tilfreds med utviklingen i spansk økonomi.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter