13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Madrid: Frivillige organisasjoner mottar penger fra Norge

Frivillige organisasjoner i Spania kan kanskje se noe lysere på fremtiden. Gjennom det såkalte NGO-fondet vil nemlig organisasjonene kunne bli tilført 4,5 millioner euro. Norge er en av de største bidragsyterne til fondet, som skal støtte prosjekter som skal fremme toleranse, likestilling og antidiskriminering.¨

Statssekretær Gry Larsen (Arbeiderpartiet) deltok forleden på lanseringen av programmet i Madrid og en rekke spanske, frivillige organisasjoner møtte opp. En stor delegasjon fra de spanske myndighetene deltok også på møtet.

Søke om støtte

Frivillige organisasjoner i Spania kan kanskje se noe lysere på fremtiden. Gjennom det såkalte NGO-fondet vil nemlig organisasjonene kunne bli tilført 4,5 millioner euro. Norge er en av de største bidragsyterne til fondet, som skal støtte prosjekter som skal fremme toleranse, likestilling og antidiskriminering.¨

Statssekretær Gry Larsen (Arbeiderpartiet) deltok forleden på lanseringen av programmet i Madrid og en rekke spanske, frivillige organisasjoner møtte opp. En stor delegasjon fra de spanske myndighetene deltok også på møtet.

Søke om støtte
Etter at den formelle delen av møtet var over, så traff statssekretær Gry Larsen representanter for spanske Røde Kors, ONCE (Blindeforbundet), ungdomsinstituttet for bekjempelse av hatefulle ytringer på nett og sosiale medier i Spania (Focal Point), romfolket og pensjonister. Fellestrekket er at den økonomiske krisen i Spania har ført til mindre bevilgninger og driften av organisasjonene er vanskelig. Sammenlignet med 2011 vil bevilgningene innen 2016 være redusert med ca. 30 prosent fra offentlige budsjetter.

Nå kan organisasjonene søke om økonomiske EØS-midler gjennom NGO-fondet til forskjellige prosjekter, slik at samfunnsutviklingen i Spania kommer inn i et bedre spor. Det sivile samfunnet påvirker samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og globalt.

Redusere forskjeller
–    Derfor støtter vi aktivt det sivile samfunn, for det sivile samfunn gir bistand, overvåker og rapporterer om uheldige hendelser. Mer enn noen gang før, er det nå tiden er inne til å investere i det sivile samfunnet og støtte frivillige organisasjoner, sier statssekretær, Gry Larsen.

NGO-fondet har vært lansert i en rekke andre EU-land allerede og resultatene er i følge norske myndigheter gode. Prosjektene skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller innenfor EØS-område.
 

Relaterte saker

- Advertisement -