12.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
19.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Lokalvalg 2012: 508.672 får stemme

Over en halv million innvandrere til Costa Blanca får stemme ved lokalvalget i 2011, noen tusen av disse er norske.

508.672 utlendinger totalt er registrert som godkjente i valgmanntallet for hele Valencia-fylket.

Over en halv million innvandrere til Costa Blanca får stemme ved lokalvalget i 2011, noen tusen av disse er norske.

508.672 utlendinger totalt er registrert som godkjente i valgmanntallet for hele Valencia-fylket.

Norge har vært ett av de få land utenfor EU som har avtale med Spania som sikrer at de to lands innbyggere har stemmerett ved lokalvalg når man bor i det andre landet. Der er derimot ikke lovlig for nordmenn og andre utenlandske borgere å stille til valg i Spania.

Avtalen som ble signert i 1991 gjelder nå flere land. Ved lokalvalget i 2011 kan også innbyggere fra Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay og New Zeeland avgi sin stemme.

Få nordmenn bruker stemmeretten
Til tross for at nordmenn har kunne stemme ved lokalvalgene i Spania siden 1991 er det kun unntaksvis at norske borgere stemmer ved lokale valg. Ved lokalvalget i 2008 var det kun ett hundretalls nordmenn som brukte stemmeretten i kommuner som Torrevieja og Alfaz del Pi hvor det finnes flere tusen norske stemmeberettigede.

Hvordan oppnå stemmerett i Spania
For å kunne avgi stemme ved lokalvalg i Spania må man ha vært registrert i byens manntall (empadramiento) i minst fire år. For å registrere seg trenger man ID og en leiekontrakt eller skjøte på boligen i kommunen. Noen kommuner krever at man fremviser bekreftelse på registrering i innenriksdepartementets register over utlendinger i Spania for å registrere noen i manntallet (ordningen som erstattet ”residencia”). Det er innen skattemessig konsekvens av å registrert i manntallet eller hos innenriksdepartementet.

[the_ad_group id="8585"]
[the_ad_group id="25373"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="25369"]

Relaterte saker

- Advertisement -[the_ad_group id="8585"]