Levealderen i Spania er blant verdens høyeste

En ny undersøkelse som tar for seg 31 av verdens rikeste land, viser gjennomsnittelig levealder i Spania er sjette høyest i verden. 81 år er gjennomsnittelig levealder i Spania i 2009. Det overgås kun av Japan, Sveits, Australia, Italia og Island.

Spanske kvinner har en gjennomsnittelig levealder på 84,3 år. Bare Japan, Sveits og Frankrike har høyere levealder for kvinner. Gjennomsnittelig levealder for den spanske mannen er 77,8 år, og ligger i nærheten at undersøkelsens gjennomsnitt som er 76,3 år.

En ny undersøkelse som tar for seg 31 av verdens rikeste land, viser gjennomsnittelig levealder i Spania er sjette høyest i verden. 81 år er gjennomsnittelig levealder i Spania i 2009. Det overgås kun av Japan, Sveits, Australia, Italia og Island.

Spanske kvinner har en gjennomsnittelig levealder på 84,3 år. Bare Japan, Sveits og Frankrike har høyere levealder for kvinner. Gjennomsnittelig levealder for den spanske mannen er 77,8 år, og ligger i nærheten at undersøkelsens gjennomsnitt som er 76,3 år.

Relaterte saker