Legene vil ha røykeforbud

Publisert

Leger og andre helsearbeidere legger nå press på helsedepartementet for å få innført røykeforbud på spanske barer og restauranter så fort som mulig. En talsmann for helsearbeiderne sier at det syntes som ompolitikk og økonomi veier tyngre enn den spanske befolkningens helse. Derfor oppfordres helseminister Trinidad Jimenez til å sette fart på prosessen med å få innført røykeforbudet.

Leger og andre helsearbeidere legger nå press på helsedepartementet for å få innført røykeforbud på spanske barer og restauranter så fort som mulig. En talsmann for helsearbeiderne sier at det syntes som ompolitikk og økonomi veier tyngre enn den spanske befolkningens helse. Derfor oppfordres helseminister Trinidad Jimenez til å sette fart på prosessen med å få innført røykeforbudet.

Juan José Rodríguez Sendín, som er leder for legerådet – el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España – etterlyser høyere ansvarsfølelse hos politikerne og andre somer innvolvert i prosessen med å utarbeide en ny og strengere røykelov. Rodríguez Sendín påpeker at rundt 3.000 personer dør av passiv røyking i Spania hvert år. Han mener derfor at så lenge politikerne drøyer med å innføre forbudet, så er de ansavrlige for at flere personer dør som følge av passiv røyking.

Hovedargumentet mot å innføre røykeforbud er utarbeidet av spanske hotelleiernes forening (FEHR), og dreier seg om hvor store tap næringen vil lide dersom det skulle innfører forbud. I begynnelsen av 2010 leverte FEHR en analyse som tilsier 70.000 serveringssteder vil måtte stenge og at 200.000 arbeidplasser vil gå tapt dersom det innfører røykeforbud på spanske barer og restauranter.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter