Ledigheten på Costa Blanca lavere enn landsgjennomsnittet

Publisert

De siste offisielle arbeidsledighetstallene i Spania viser at 6 202 700 personer er uten arbeid i Spania. I praksis betyr det at 27,16 prosent i arbeidsdyktig alder er arbeidsledige. I forrige kvartal var 26,02 prosent uten arbeid i Spania, så 237 000 mennesker har mistet jobben de siste tre månedene. Dog er situasjonen mye lysere på store deler av Costa Blanca, der ledigheten er i underkant av 15 prosent.

De nye tallene fra det spanske nasjonale statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadistica (INE) viser også at antall husholdninger der alle husstandsmedlemmer er uten arbeid, har økt med fire prosent til 1,9 millioner.

De siste offisielle arbeidsledighetstallene i Spania viser at 6 202 700 personer er uten arbeid i Spania. I praksis betyr det at 27,16 prosent i arbeidsdyktig alder er arbeidsledige. I forrige kvartal var 26,02 prosent uten arbeid i Spania, så 237 000 mennesker har mistet jobben de siste tre månedene. Dog er situasjonen mye lysere på store deler av Costa Blanca, der ledigheten er i underkant av 15 prosent.

De nye tallene fra det spanske nasjonale statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadistica (INE) viser også at antall husholdninger der alle husstandsmedlemmer er uten arbeid, har økt med fire prosent til 1,9 millioner.

Sysselsettingen faller i alle sektorer i økonomien første kvartal i år. I tjenestesektoren falt sysselsettingen med 170. 000 personer, mens det ble 66. 800 personer ledige i industrien. Innen bygg- og anlegg ble det 24. 200 personer ledige i perioden fra nyttår og til og med mars. I jordbruket falt sysselsettingen med 60. 900 personer. Det er store regionale forskjeller når det gjelder arbeidsledigheten i Spania. På Costa Blanca er det ingen stor krise i forhold til resten av landet, for ledigheten er på 14,36 prosent. I Alfaz del Pi er ledigheten på 9,23 prosent, i La Nucia 11,96 prosent og i Altea 13,42 prosent, for å nevne enkelte lokale tall.

Spesiell høy ledighet
Spania har i mange år har hatt høy innvandring og i disse gruppene er ledigheten spesiell høy. Blant Spanias innvandrerbefolkning er arbeidsledigheten på nærmere 40 prosent, mens blant de med spansk statsborgerskap er ledigheten på 25 prosent, så skilnaden her er stor.

Tallene fra INE, som ble offentliggjort torsdag, står i grell kontrast til 2007. I annet kvartal i 2007 var nemlig arbeidsledigheten kun på 7, 95 prosent. På dette tidspunktet skapte Spania mer enn halvparten av alle jobber i eurosonen, men siden har ledigheten steget for hvert eneste kvartal. Det er verdt å merke seg at tallene fra INE ikke kan sammenlignes med tallene som f.eks. NAV sender ut i Norge, for INE henter ikke sine all fra registre på personer som søker arbeidsledighetstrygd. INEs målinger er mer å sammenligne med Statistisk Sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Varsler ny reformpakke
Statsminister Mariano Rajoy tiltrådte som statsminister i desember 2011 og hans fremste valgløfte var å skape følere arbeidsplasser. Nå får Rajoy kritikk fra mange hold for at han har utskrevet en for besk sparemedisin og spørsmålet er om den nye, varslede reformpakken er tilstrekkelig til få fart på det spanske arbeidslivet.  Det å få bukt med den svarte økonomien i Spania blir også av stor betydning for å få fart på samfunnsøkonomien.

Ellers kommer det mange skuffende tall fra hele eurosonen både når det gjelder arbeidsledighet og mangel på vekst i økonomien. En rekke økonomer har de siste dagene spekulert i om vi med det første får nye rentekutt fra den Europeiske Sentralbanken.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter