Lavkonjunkturen skaper vervefeber

I takt med den økende arbeidsledigheten, verver stadig flere seg til politiet og militæret i jakten på en stabil og sikker inntekt. 825.000 unge mellom 20 og 30 år, er per i dag uten arbeid i Spania, det er 44 % flere enn på samme tid i fjor.

I takt med den økende arbeidsledigheten, verver stadig flere seg til politiet og militæret i jakten på en stabil og sikker inntekt. 825.000 unge mellom 20 og 30 år, er per i dag uten arbeid i Spania, det er 44 % flere enn på samme tid i fjor.

Det er særlig forsvaret som opplever vervefeber. Mens det i 2005 var 1,5 søkere per post i det militæret, har det i år vært 3,3. I perioden fra den 1. september til den 30. oktober, mottok forsvarsdepartementet 9.120 søknader på de 2.901 disponible plassene.

På grunn av den massive søknadsflommen, har myndighetene besluttet å åpne hæravdelingen for utenlandske aspiranter, Ejército a Aspirantes Extranjeros, som inkluderer statsborgere fra Ekvatorial Guinea og 18 latinamerikanske land. Den eneste forutsetningen er at søkerne har spansk residencia.

Også Guardia Civi har opplevd en betydelig økning i antall søknader i løpet av det siste året. Ved inntaket i april, søkte 18.330 personer på de 2.500 plassene. Og i september var det 23.400 søkere på like mange plasser.    

 

Relaterte saker