Lav norsk valgdeltakelse i Spania

Publisert

Av de rundt 350.000 innvandrerne, fra land utenfor EU, men med stemmerett i Spania har kun 45.554 registrert seg i valgmanntallet. Om alle møter opp på valgdagen 22. mai betyr det en valgdeltakelse på 13% blant gruppen hvor også nordmenn bosatt i Spania hører hjemme.

Les også: Politiske marionetter, spill for galleriet og en glemt “borgerplikt”

Valgdeltakelsen blant nordmenn er helt på bunn med 11% registrerte. Bare 790 av de over sju tusen nordmenn med stemmerett i Spania har skrevet seg inn i valgmanntallet, dette er likevel flere enn de som brukte stemmeretten ved lokalvalget i 2007 da kun 453 nordmenn sto i mantallet. Blant britene er rundt 60% av de stemmeberettigede registrerte.

Alle EU borgere har automatisk stemmerett ved spanske lokalvalg. Borgere av land utenfor EU som har en avtale med Spania om gjensidig stemmerett ved lokalvalg kan også stemme men ikke selv stille til liste i motsetning til hva EU-borgere kan. Kravet til velgerne er at man er over 18 år gammel og har vært registrert bosatt i Spania i minst tre år. Spania men i likhet med resten av borgerne fra land utenfor EU ikke lovlig påta seg politiske verv.

Største gruppe som er meldt inn i valgmanntallet er fra Latin-Amerika:

Antall registrerte stemmeberettigede:

Ecuador (22.213), Colombia (11.195), Perú (5.365), Bolivia (4.209), Chile (1.131), Norge (790), Paraguay (574), New Zeeland (31), Island (24) og Kapp Verde (22).

For EU-borgerne er 40% registrert i manntallet. Briter og engelskmenn er blant de flinkeste i EU med rundt 60% av de stemmeberettigede registrert i manntallet. Flest registrerte velgere blant Spanias innvandrere finner vi i Alicante provinsen med 81.075 personer, etterfulgt av Madrid provinsen med 58.014 samt 41.302 registrerte i Malaga provinsen.

Den lave valgdeltakelsen er an av faktorene som bidrar til maktmisbruk og korrupsjon i mange spanske kommuner med et stort antall utenlandske innbyggere.

Totalt bor det 1.468.663 utlendinger i Spania som har stemmerett, størsteparten av disse fra andre EU-land (1.118.376). Borgere fra andre land utgjør nå 12% av den totale befolkningen i Spania.

Les også:

Jobber for nordmenn på valglistene

Løgn om Svanberg & Marandi

Eric Svanberg (PP) får ikke stille til gjenvalg

Halvannen måned uten svar

PP’s norske kontakt nekter partitilknytning

Korrupsjon: President for Alicante provinsen anholdt

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter