Kritiserer den avtroppende baskiske regjeringen

0
84
images_32.jpg

Både PSE, den baskiske varianten av PSOE, og PP retter kraftig kritikk mot den avtroppende baskiske regjeringen, ledet av det baskiske nasjonalistpartiet PNV, fordi den har påskyndet prosessen med å gi reisebidrag til slektninger av fengslede ETA-medlemmer.

Både PSE, den baskiske varianten av PSOE, og PP retter kraftig kritikk mot den avtroppende baskiske regjeringen, ledet av det baskiske nasjonalistpartiet PNV, fordi den har påskyndet prosessen med å gi reisebidrag til slektninger av fengslede ETA-medlemmer.

Både PSOE og PP sier at praksisen med bidragene, som har blitt utdelt siden 2006, vil opphøre så snart en ny regjering er på plass. I parlamentet i Madrid blir reisebidragene ansett som en hån mot terrorismens ofre.

En representant for PNV innrømmer at reisebidragene ble utdelt tidligere i år, enn foregående år. Men han mener det skyldes mindre byråkrati. Fengslede ETA-medlemmer soner som regel sin straff i fengsler utenfor Baskerland, derfor fikk PNV i sin tid trumfet gjennom at slektninger av de fengslede terroristene skulle få bidrag for å kunne reise og besøke de dømte.