Kritikk for brudd på menneskerettigheter

Publisert

I en uttalelse fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter får Spania kritikk for brudd på menneskerettighetene. I tillegg har Amnesti International og USAs utenriksdepartement nylig levert rapporter der landet kritiseres for korrupsjon, politivold og diskriminering av papirløse innvandrere.

FN er kritiske til den økonomiske politikken i Spania og mener de harde innsparingstiltakene blant annet går utover retten til bolig, helsehjelp, utdanning og arbeid. Regjeringen oppfordres nå til å vurdere konsekvensene av reformer og nedskjæringer.

Videre uttrykker både Amnesti International og USA bekymring i forhold til politiets inngripen overfor demonstranter, spesielt i sammenheng med aksjonen som startet 15. mai 2011 (15-M).

I forbindelse med ryddingen av Plaza Catalonia i Barcelona 27. mai i fjor, skal det ha blitt registrert hele 121 personskader, 37 av dem politifolk. Det vises blant annet til amatør-filmopptak, lagt ut på Youtube, der fredelige demonstranter, sittende på bakken, blir slått med batong av politiet.

I rapporten fra USA (Reports on Human Rights Practices for 2011) får Spania i tillegg kritikk for å ha drevet diskriminering av papirløse innvandrere ved søknad om asyl. Samtidig vises det til manglende kartlegging av soningsforholdene til utlendinger mistenkt for terrorisme – en ordning der man uten dom kan holde fanger i isolat i opptil 13 dager. Politiet skal også ha blitt instruert om å gjøre et visst antall arrestasjoner av bestemte grupper mennesker, definert etter rase og etnisk bakgrunn.
 
Under samme tema nevnes eksempler på spanske politikere som ved lokalvalg har tydd til en anti-innvandrerretorikk for å vinne velgere.

Den høyt utbredte korrupsjonen i Spania, spesielt i kommuner og provinser, er et annet moment . Her refereres det til tall for den aktuelle perioden som viser 730 registrerte korrupsjonssaker i det spanske rettssystemet.

Av Ole C. Glad

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter