Krisen gir færre immigranter

Det siste tiåret har det vært immigrasjonsboom i Spania. I takt med den økonomiske krisen har imidlertid dette endret seg. Stadig færre immigranter tar seg inn i Spania og stadig flere av de som allerede er her ønsker å reise hjem. Det viser en undersøkelse utført av Spanias diverse immigrantorganisasjoner.

Det siste tiåret har det vært immigrasjonsboom i Spania. I takt med den økonomiske krisen har imidlertid dette endret seg. Stadig færre immigranter tar seg inn i Spania og stadig flere av de som allerede er her ønsker å reise hjem. Det viser en undersøkelse utført av Spanias diverse immigrantorganisasjoner.

Av Immigrantene som har deltatt i undersøkelsen svarer nesten samtlige at den økonomiske krisen er årsaken til den synkende immigrasjonen. Mange sier at de ikke ønsker å forlate sitt land bare for å ankomme et annet land hvor det også er krise.

Undersøkelsen viser at det har vært nedgang i alle typer immigrasjon. De hasardiøse overfartene i falleferdige båter fra Afrika har avtatt med 40 % hittil i år og det er betydelig færre immigranter som søker familiegjenforening.
 

 

Relaterte saker