Krever norsk sjømannspensjon

Publisert

En spansk sjømannsforeningen mener dens medlemmer er berettiget til å motta alderspensjon fra Norge etter å ha jobbet på norske skip i opptil 15 år. Foreningens krav går tilbake til 60-tallet og har ved flere anledninger vært tatt opp i Europaparlamentet og det spanske underhuset.

Sivilombudsmannen i Norge støtter sjømennenes krav og ber myndighetene finne en rettferdig løsning. Til det skjer lover de spanske sjømennene å forfølge kravet om norsk sjømannspensjon.

12.000 spanske sjøfolk
Den norske handelsflåten slet i perioden fra 1950 og fram til 1994 med mangel på arbeidskraft. Derfor ble blant annet mange spanske sjøfolk rekruttert til den norske handelsflåten. Det anslås at rundt 12.000 spanske sjøfolk har vært ansatt på norskregistrerte skip i løpet av denne 50-års perioden. Under denne tiden måtte sjømennene betale skatt til den norske stat.

Mangeårig krav
Talsmann for foreningen Long Hope, Alberto Paz Viñas, sier sjøfarernes krav ble presentert overfor Finansdepartementet for nesten 30 år siden. Alberto Paz Vines var selv sjømann, og begynte å jobbe i Norge i en alder av 17 år.

– Noen av våre medlemmer har arbeidet opptil 15 år på norske skip. De har blitt fratatt en grunnleggende rettighet. En rettighet som er anerkjent både i verdens menneskerettighetserklæring og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Vi fikk lov til å betale skatt, men får ikke motta alderstrygd. Den norske stat må enten utbetale alderspensjon, eller refundere de skattene våre medlemmer har betalt inn, sier en oppgitt talsperson.

Forhandlinger
Foreningen har i september arrangert møter med den norske ambassadøren i Spania, Christopher Johan Vibe, samt den spanske utenriksminister Jose Manuel Garcia-Margallo for å diskutere tvisten. Under møtet fikk den norske ambassadøren overlevert 108.000 underskrifter til støtte for sjømennenes krav.

Foreningen har også vært i møter med representanter fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å diskutere foreningens krav og det sjømennene mener er urettferdig behandling av den norske stat.

Manglende juridisk grunnlag
Ifølge en FAFO-rapporten fra 2012 stadfester norsk lovgivning fra 3. desember 1948 at sjømenn både må være ansatt på et norsk skip og statsborger eller bosatt i Norge for å være berettiget til å motta pensjon.

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm skrev et brev til foreningen med lignende konklusjoner tilbake i 2012.

“Når det gjelder alderspensjon har utenlandske sjøfolk ansatt ombord på norske skip ikke tjent opp rettigheter etter folketrygdloven dersom de ikke bor i Norge eller et av de andre nordiske landene,” heter det i brevet fra ministeren.

Det norske utenriksdepartementet skal i forhandlingsrunder med skattemyndighetene og den spanske ambassaden i Oslo ha anerkjent at de spanske sjømennene bør motta pensjon fra Norge, men at departementet mangler juridisk grunnlag for å bidra med en løsning. Dersom partene ikke finner en løsning kan saken fremmes overfor Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter