Krav til katteeiere når ny dyrevelferdsloven trer i kraft

Publisert

Det blir flere endringer når det gjelder kattunger, hvorav den viktigste er at alle dyr må steriliseres før de er seks måneder gamle, selv om det vil være ett viktig unntak.

Unntaket fra steriliseringskravet er at det ikke må utføres når katten er registrert som avlsdyr og tilhører en profesjonell oppdretter. Kattunger vil ikke kunne selges i dyrebutikker, og kan kun kjøpes fra registrerte oppdrettere. Når det gjelder adopsjon av voksne katter, kan dette kun skje på dyreinternater eller ved overdragelse mellom privatpersoner, noe som må dokumenteres fullt ut.

Landets nye tiltak for beskyttelse av kjæledyr blir lovfestet og kan håndheves fra 29. september.

Den 29. september denne måneden trer Spanias nye dyrevelferdslov i kraft, noe som innebærer store endringer når det gjelder eierskap av husdyr. Men selv innenfor kjæledyrenes verden vil det være forskjell på dyrene. Det blir ikke det samme å eie en hund, som krever at man gjennomfører et kurs i ansvarlig dyrehold, som å eie en katt – noe som innebærer andre krav.

Som allerede nevnt vil det ikke være nødvendig å bestå et kurs i ansvarlig eierskap, slik tilfellet er for hunder, og det vil heller ikke være nødvendig å ha en ansvarsforsikring.

Katter må imidlertid også ha et vaksinasjonsbevis og en mikrochip. Det vil være forskjeller mellom dem, ettersom forskriftene etablerer tre forskjellige typer katter: huskatter, frittgående katter og “samfunnskatter”. I det første tilfellet er det fastsatt at de ikke kan bo på blant annet terrasser, balkonger, takterrasser, kjellere og uteplasser. Videre kan ingen katter etterlates i mer enn tre dager uten menneskelig tilsyn.

Avliving vil også bli strengt regulert, ettersom det bare vil være tillatt i tre helt spesifikke tilfeller: for å lindre lidelsene ved en dødelig sykdom, av hensyn til sikkerheten for mennesker og dyr eller fordi katten har blitt en trussel mot folkehelsen.

I tillegg vil det nye dyrevelferdsregelverket fastsette hva som skal gjøres etter at en katt har dødd, ettersom eieren vil være forpliktet til å varsle relevante myndigheter om dødsfallet i et dokument, samt hva som har blitt gjort med kroppen, selv om kremering eller begravelse må skje på en regulert måte.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter