Kraftig tilbakegang for PP

Publisert

Spanias konservative regjeringsparti Partido Popular går kraftig tilbake i regions- og kommunevalgene. Med en gjennomsnittlig oppslutning på 27 prosent er partiet fremdeles størst på landsbasis, men har tapt over en fjerdedel av stemmene. I mange byer og regioner inkludert hovedstaden Madrid taper partiet sitt absolutte flertall og risikerer å måtte vike plassen for et nytt samarbeid på venstresiden mellom det spanske arbeiderpartiet PSOE og det nye Podemos.

I Valencia-regionen var det på forhånd spådd at Partido Popular kom til å tape terreng grunnet partiets mange korrupsjonsskandaler de siste årene og manglende kontroll med økonomien. Allerede valgkvelden søndag 24. mai ble det klart at partiet hadde mistet det absolutte flertallet de har hatt de siste tjue årene. Det nye venstrealternativet Podemos og sentrum-høyre-partiet Ciudadanos går som forventet frem.

På tross av den store tilbakegangen er PP fremdeles størst i mange kommuner på Costa Blanca, deriblant Torrevieja, Orihulea, Elche, Benidorm og Altea. PSOE har med 34 prosent av stemmene fremdeles størst oppslutning i Alfaz del Pi.

Alt i alt viser resultatene at Partido Popular ble den store taperen i årets lokalvalg. I sin tale på valgnatten påpekte regionspresident Alberto Fabra (PP) at partiet hans fremdeles var størst i Comunidad Valenciana. Samtidig innrømmet han at de hadde gjort et dårlig valg med en betydelig tilbakegang i de fleste kommuner. Dersom Fabra ønsker å fortsette som regionspresident vil han måtte innlede et samarbeid med andre partier som Ciudadanos.

Foto: Regionspresident i Valencia, Alberto Fabra (PP).

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter