Koster staten 15 milliarder euro

Publisert

Saneringen av sparebanken CAM ser ut til å bli en langt dyrere affære enn tidligere antatt. I følge finansminister Luis de Guindos kan regningen havne på rundt 15 milliarder euro, eller 125 milliarder norske kroner. Totalt sett har krisen i den spanske banksektoren kostet staten rundt 61 milliarder euro.

Under en utspørring i Kongressen mandag 13. januar pekte finansministeren ut sparebankene Catalunya Caixa og Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) som de to største pengeslukene etter bankkrisen. De to bankene ligger an til å koste staten til sammen rundt 27 milliarder euro.

I motsetning til Catalunya Caixa som fremdeles er under statens kontroll, ble CAM solgt til den katalanske banken Banco Sabadell i 2011 (for symbolske én euro). På tross av dette fortsetter de statlige utleggene til banken. Årsaken til det skal være at Banco Sabadell ved overtagelsen fikk avtale på at de ikke skulle ha ansvar for tap ved en eventuell ny forringelse av CAMs aktiva. I følge finansministeren er det nettopp det som nå skjer. De Guindos understreker at det ennå er for tidlig å si sikkert hva sluttregningen vil komme på, men foreløpige beregninger tyder på at den vil ligge på rundt 15 milliarder euro, et beløp som er langt høyere enn tidligere beregnet og som betegnes som uforholdsmessig stort i forhold til bankes størrelse.

CAM ble underlagt kontroll av den spanske sentralbanken i 2011 etter mistanke om irregulære forhold knyttet til eiendomsinvesteringer i utlandet og til tildeling av uvanlig høye bonuser til bankens ledelse. Senere samme år ble banken overtatt av Banco Sabadell. Ved overtagelsen skal det statlige fondet for restrukturering av banksektoren (FROB) ha estimert at banken kom til å trenge tilskudd på rundt 5,5 milliarder euro. Bare to uker senere kunne ledelsen i Banco Sabadell melde om at tapene sannsynligvis ville havne på rundt 17 milliarder euro, et tall som nå ser ut til å ha vært riktigere sannheten.

Før CAM ble tatt over av staten skal bankens ledelse flere ganger ha bli rådet til ikke å plassere mer penger i eiendom. Advarslene går helt tilbake til perioden 2004-2006 da banken fremdeles gikk i pluss. Ledelsen fikk da beskjed om at de hadde en uforholdsmessig tung pengeplassering i denne sektoren. De ansvarlige i banken skal imidlertid ha ignorert rådene og i stedet økt investeringene i eiendom fra rundt 20 prosent av bankens kapital i 2004 til 25 prosent i 2005 og 30 prosent i 2006. Etter at staten så seg nødt til å overta styringen av banken i 2011 ble det kjent at den tidligere ledelsen bare fra januar til juli det året hadde opparbeidet seg ny gjeld på over 1,1 milliarder euro.

Bankens tidligere ledelsen står i dag tiltalt for uforsvarlig forvaltning av kundenes sparepenger, bedrageri og underslag. Ledelsen er blant annet beskyldt for å ha løyet om bankens finansielle situasjon og for å ha sikret seg luksuriøse sluttpakker og pensjonsavtaler før tapene ble kjent. Nylig kom det blant annet frem at to personer fra bankens ledelse skal ha brukt nærmere fem millioner euro på diettutgifter og private lån til nærmeste familie. Medlemmer av ledelsen er også tiltalt for å ha søkt egen fortjeneste gjennom å satse bankens penger på kjøp og salg av eiendom i utlandet.

CAM er imidlertid bare en av flere spanske sparebanker som er under etterforskning. Lånefest, nonchalante holdninger til sikkerhet og useriøs styring er ord som generelt sett brukes for å betegne mye av det som foregikk i spanske banker før krisen i eiendomsmarkedet slo inn for alvor. Nærmere hundre personer står i dag tiltalt for alt fra uaktsom styring og disponering av folks sparepenger til rent bedrageri og underslag. Så langt skal den spanske stat ha brukt 61 milliarder euro på sanering av de spanske bankene. Av dette beløpet har rundt 40 milliarder kommet gjennom lån fra EU.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter