Kongressen vedtar arbeidsreform

Publisert

Den spanske kongressen godkjente 9. september regjeringens lovforslag om reform av det spanske arbeidsmarkedet. Loven er ment å gjøre det spanske arbeidsmarkedet mer dynamisk og tilpasningsdyktig, blant annet ved å gjøre det enklere å både ansette og kvitte seg med arbeidstakere. Samtidig introduserer loven nye måter å se på arbeidsledighet på som vil tillate at man kan heve ledighetstrygd (paro), samtidig som man arbeider deltid.

Den spanske kongressen godkjente 9. september regjeringens lovforslag om reform av det spanske arbeidsmarkedet. Loven er ment å gjøre det spanske arbeidsmarkedet mer dynamisk og tilpasningsdyktig, blant annet ved å gjøre det enklere å både ansette og kvitte seg med arbeidstakere. Samtidig introduserer loven nye måter å se på arbeidsledighet på som vil tillate at man kan heve ledighetstrygd (paro), samtidig som man arbeider deltid.

Loven har også nye bestemmelser for bruken av midlertidig ansettelse og for hvilket tidspunkt arbeidstakeren kan kreve å bli fast ansatt etter å ha hatt kun midlertidig kontrakt.

Loven som kommer fra den sittende sosialistregjeringen har møtt sterk motstand blant spanske fagforeninger som varslet generalstreik 29. august mot reformen.

Det er også varslet nytt lovverk som er ment å oppfordre til at man søker arbeide andre steder enn hvor man pr. i dag bor. De spanske kontorene som administrerer ledige stillinger kan i dag i liten grad hjelpe arbeidssøkende med å finne arbeide utenfor provinsen.

Mer om reformene

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter