Kongressen sier nei til Catalonia

Publisert

Nasjonalforsamlingen i Madrid har med 86 prosent av stemmene sagt nei til folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia. Representanter for det katalanske alternativet hadde på forhånd lagt frem en proposisjon som skulle gjøre folkeavstemningen mulig. Etter syv timer med debatt ble lovforslaget forkastet med 299 mot 47 stemmer.

Begrunnelsen for å avvise forslaget er at en slik folkeavstemning strider med den spanske forfatningen, og at en enkelt region alene ikke kan holde valg om et spørsmål som gjelder hele nasjonen. Representantene fra Catalonia mener på sin side at grunnloven ikke står i veien for et referendum, men at det mangler politisk vilje til å godta forslaget.

Presidenten i Catalonia, Artur Mas, kunne i desember i fjor kunngjøre at regionsregjeringen i samarbeid med andre partier hadde besluttet at det skal holdes folkeavstemning om uavhengighet 9. november 2014. Partiene har etter nederlaget i Kongressen 8. april annonsert at de vil gå andre veier for å finne en løsning.

På spørsmål om lovligheten av folkeavstemningen har regionspresidenten tidligere hevdet at det finnes minst fem forskjellige innfallsvinkler som alle like brukbare.

Den spanske forfatningsdomstolen kom i mars med en avgjørelse der en eventuell katalansk uavhengighet fra Spania ble erklært forfatningsstridig. På spørsmålet om en folkeavstemning i seg selv også var i strid med loven var imidlertid domstolen mer utydelig. Motstandere av uavhengighet tolket avgjørelsen som et nei også til dette. I Catalonia ble imidlertid avgjørelsen tatt til inntekt for det motsatte, at loven ikke er til hinder for at folket kan si sin mening.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter