Kongen må si fra seg utmerkelser

Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero har foreslått at kong Juan Carlos I skal si fra seg ærestitlene han ble utnevnt til under Francoregimet. Forslaget er i tråd med loven for historisk gjenopprettelse – La Ley de la Memoria Historica. Det er ikke første gang Zapateroregjeringen tar ”Francotitler” fra de adelige. I 2009 påla justisminister Mariano Fernandez Bermejo Emilio Mola Perez de Laborda å si ifra seg hertugtittelen da hans far Hertugen av Mola døde.

Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero har foreslått at kong Juan Carlos I skal si fra seg ærestitlene han ble utnevnt til under Francoregimet. Forslaget er i tråd med loven for historisk gjenopprettelse – La Ley de la Memoria Historica. Det er ikke første gang Zapateroregjeringen tar ”Francotitler” fra de adelige. I 2009 påla justisminister Mariano Fernandez Bermejo Emilio Mola Perez de Laborda å si ifra seg hertugtittelen da hans far Hertugen av Mola døde.

Relaterte saker