Kommer ikke til å skrive ut nyvalg

Publisert

Spanias statsminister Mariano Rajoy (PP) kommer ikke til å fremskynde neste års parlamentsvalg. I en uttalelse til media fredag 1. august sier Rajoy at regjeringen har til hensikt å sitte hele perioden ut med valg først i slutten av 2015. Meningsmålinger det siste året viser at Partido Popular har tapt terreng. Upopulære innsparinger og reformer regnes som mye av årsaken til tilbakegangen. I tillegg kommer partiets mange korrupsjonsskandaler.

Å få spansk økonomi på rett kjøl har vært Partido Populars varemerke siden valgseieren i 2011. PP vant valget overlegent og fikk absolutt majoritet i Kongressen. Partiet har imidlertid etter det fått mye kritikk for sine innsparinger og reformer og en arbeidsledighet som på sitt høyeste har vært på over 27 prosent.

Meningsmålinger viser at partiet har mistet mye av oppslutningen siden valget, noe som også ble bekreftet i EU-valget 25. mai da partiet fikk betydelig lavere oppslutning. Det siste året har imidlertid landets arbeidsledighet gått ned til rundt 25 prosent og mer enn to år med nedgangstider er snudd til begynnende økonomisk vekst. Partiet håper dette skal gi økt tillit hos folket og at de upopulære sparetiltakene vil betale seg når parlamentsvalget holdes i slutten av 2015.

Samtidig står regjeringen konfrontert med en rekke andre utfordringer. Ved siden av partiets mange korrupsjonsskandaler har Catalonias planlagte folkeavstemning om uavhengighet fått mye oppmerksomhet. Regjeringen har sagt nei til planene, med den begrunnelse at et referendum er grunnlovsstridig. Onsdag 30. juli holdt statsministeren et nytt møte med regionspresidenten i Catalonia, Artur Mas, uten at man kom frem til nye løsninger. PP har til nå ikke vist vilje til å åpne for et referendum og støtter seg på at landets neste største parti PSOE også er imot.

Abortloven er en annen sak regjeringen har til hensikt å løse i denne perioden. Partido Popular gikk til valg på strengere abortlov og har forsøkt å følge opp dette med et forslag til ny lov som i praksis gjør slutt på fri abort i Spania. Undersøkelser viser imidlertid at det store flertallet av spanjolene er fornøyd med dagens lovverk, som ble innført av PSOE og regjeringen Zapatero i 2010 og som gir kvinner rett til selvbestemt abort.

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter