Kneble-loven brukt mot journalist

Publisert

En journalist fra Baskerland er bøtelagt for å ha publisert bilder av spansk politi. Boten som er på over 600 euro er ilagt med hjemmel i Partido Populars nye lov om borgersikkerhet, også kjent som kneble-loven. Både baskiske og spanske journalistforeninger fordømmer boten og karakteriserer sanksjonen som et angrep på retten til informasjon og arbeidet til profesjonell journalister. Det reageres også på at boten er ilagt av politiet uten videre rettergang, spesielt fordi saken handler om det som betegnes som «fundamentale rettigheter».

Journalisten Asier López fra det baskiske ukebladet Argia er bøtelagt for å ha lagt ut bilder på Internett av en arrestasjon i Baskerland den 3. mars i år. Boten er på 601 euro, over 5.600 kroner.

Pågripelsen gjaldt en baskisk aktivist som ble hentet av politiet fordi han ikke hadde stilt opp i rettssaken mot seg. Aktivisten skal i 2007 ha demonstrert mot at den baskiske nasjonalistiske ungdomsorganisasjon Segi ble forbudt, en organisasjon spanske myndigheter mente inngikk i nettverket til den militante separatistgruppen ETA.

Journalisten skal ha lagt ut de aktuelle bildene på Twitter. Politiet mener publiseringen er gjort «uten autorisasjon» og at det er mulig å identifisere betjentene på bildene med den følge at de risikerer å bli kjent for offentligheten.

Både baskiske og spanske journalistforeninger forsvarer imidlertid publiseringen (La Asociación Vasca de Periodistas (AVP-EKE), Colegio Vasco de Periodistas (CVP-KEE), Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) .

Organisasjonene mener folk har krav på slik informasjon og at politiets operasjoner ikke skal holdes utenfor «offentlighetens granskende blikk», men må kunne dokumenteres på like linje med resten av samfunnet.

 

Den nye loven om borgersikkerhet

I juli i fjor trådte Partido Populars omstridte lov om borgersikkerhet i kraft (Ley de Seguridad Ciudadana). Loven som også er kalt «kneblingsloven» regnes av kritikerne som en ren ordenslov og er av de strengeste i moderne spansk historie.

Bøter for brudd på loven er skyhøye og politiet er gitt utvidede fullmakter til å gripe inn overfor demonstranter, ransake, avhøre og anholde. I tillegg er det gjort endringer som forbyr organisering av ulovlige demonstrasjoner via sosiale medier. Kritikerne mener derfor at folk også “knebles” på Internett og må passe seg for å si noe som kan tolkes som et lovbrudd på steder som Facebook og Twitter.

Les også:

Første offer for ny «kneblingslov»

Bøtelagt for å ta bilde av politibil

4.320 euro i bot for å “krenke kirken”

Ytringsfrihet stadig et tema i Spania

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter