Kjørelys påbudt fra 2011

Om tre år er blir det slutt på å kjøre uten lys på dagtid i Spania. EU har bestemt at alle personbiler som produseres for det europeiske markedet fra og med 7. februar 2011 skal ha automatiske kjørelys. Fra august 2012 skal påbudet også gjelde busser og lastebiler.

Om tre år er blir det slutt på å kjøre uten lys på dagtid i Spania. EU har bestemt at alle personbiler som produseres for det europeiske markedet fra og med 7. februar 2011 skal ha automatiske kjørelys. Fra august 2012 skal påbudet også gjelde busser og lastebiler.

Italia, Polen, Danmark, Finland og Sverige er EU land som allerede i noen år hatt påbud om kjørelys på dagtid, og de fem landene kan vise til svært gode resultater. Ifølge en EU talsmann vil antall trafikkulykker reduseres med mellom 3-5 % den dagen obligatoriske kjørelys blir innført.

Relaterte saker