Kirken gjøres til part i overgrepssak

Publisert

Den spanske kirke gjøres til part i en straffesak i Granada der fire prester og en religionslærer står tiltalt for overgrep mot mindreårige. Saken ble først kjent etter at et av ofrene på oppfordring av paven i Roma i fjor anmeldte overgriperne. Etter det skal minst tre andre personer ha stått frem og fortalt om likende hendelser i den samme menigheten. Påtalemyndighetene mener kirken i Granada med erkebiskop Francisco Javier Martínez som øverste leder forsømte plikten til å holde oppsyn med menigheten og hindre at overgrepene skjedde.

Den katolske kirke i Roma (Den hellige stol) og tilsvarende myndighet i Spania (Conferencia Episcopal Española) har fremsatt et sett normer som ansatte i kirken oppfordres til å følge for blant annet å unngå overgrep. I følge påtalemyndigheten i Granada i Andalucía har ikke erkebiskop Francisco Javier Martínez som øverste leder overholdt disse forpliktelsene og holdt et godt nok oppsyn med menigheten der overgrepene skal ha skjedd.

De fire prestene og religionslæreren som er tiltalt i saken brukte i flere år menighetens lokaler til å rekruttere og forgripe seg på ofrene, skriver avisen El Mundo. Overgrepene er kjent som «Caso Romanones» i media etter presten Román Martínez som skal ha ledet menigheten og som er hovedtiltalt i saken.

Gutten som i fjor anmeldte saken skal ha blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep som startet da han var i alderen 13 år. Forholdet går tilbake i årene 2004 til 2007. Mannen som i dag er i midten av tjueårene skal i mange år ha vært taus om hendelsene. Årsaken til at han omsider valgte å anmelde forholdet skal ha vært tanken på at flere kunne bli utsatt for liknende overgrep av de samme personene.

Saken ble først kjent etter at han skrev et brev til pave Frans i Roma der han fortalte sin historie. Paven skal deretter ha ringt vedkommende på telefon og oppfordret ham til å anmelde overgriperne. Paven skal også ha tatt kontakt med med erkebiskopen i Granada for å forsikre seg om at saken ble fulgt opp. Etter det skal minst tre andre personer ha stått frem og fortalt om likende hendelser i den samme menigheten.

Les også: Nye overgrep i den spanske kirke

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter