Kinesisk immigrasjon i utvikling

Publisert

Statistikk presentert i avisen El País viser at unge kinesere i dag i større grad enn tidligere når lenger med skole og utdanning i Spania. I en studie fra 2014 gjennomført av banken La Caixa fremgår det at kinesere som gruppe andelsmessig er blant de som i størst grad fullfører spansk grunnskole og fortsetter på videregående og universitet.

Dagens unge kinesere er bedre integrert i Spania enn foreldregenerasjonen. Studier viser at fremfor å jobbe i familiens bedrift, som restauranter eller basarbutikker, velger stadig flere å satse på studier og egen jobbkarriere. Med høyere utdanning kommer bedre språkkunnskaper, økt kulturforståelse og innpass i arbeidsmarkedet.

Blant innbyggere i Spania i dag som ikke er etnisk spanske utgjør kinesere en stor gruppe. På begynnelsen av 1960-tallet bodde det snaue to hundre kinesere i landet. I dag er antallet nærmere to hundre tusen (over 191.000). Av landets innvandrere som ikke er fra EU er kinesere i dag den andre største gruppen etter marokkanere (749.274). Den tredje største er ecuadorianere (176.247).

Studier i Spania viser at barn av innvandrere fra Kina som enten ble født her eller ble bragt over gjennom familiegjenforening i større grad velger en annen yrkeskarriere enn foreldrenes tradisjonelle forretningsvirksomheter som restauranter og basarbutikker (alt mulig-butikker). I inneværende skoleår var over seks tusen kinesere innrullert på spanske universiteter, de fleste på samfunnsvitenskap eller jusstudier. For tolv år siden var antallet såvidt over to hundre.

Sosialantropolog Joaquín Beltrán ved Universitat Autònoma de Barcelona sier til El Pais at unge kinesere i dag studerer alle mulig fag og at man begynner å se ferdig utdannede lærere, leger, jurister, fysikere og økonomer. I 2003 var 202 kinesiske studenter registrert ved spanske universiteter. I dag er tallet 6.381. Mange av de som tar masterstudier og ph.d.-grad kommer fra Kina for å studere i Spania. Samtidig ser man en tendens til at flere av de unge som bor i Spania velger høyere utdanning.

I følge antropolog Beltrán er 23 prosent av alle kinesere i Spania i dag under 15 år. Han forklarer at jo lenger foreldrene har vært i Spania, jo mer penger har de tjent opp, penger som kan investeres i barnas fremtid. Han påpeker også at man i kinesisk kultur generelt legger stor vekt på utdanning.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter