Katalonia fratas selvstyre – nyvalg 21. desember

Publisert

Parlamentet i Katalonia erklærte fredag 27. oktober regionen for uavhengig stat med 70 stemmer mot 10. Avstemningen ble boikottet av mange representanter for nei-partiene. Land som Tyskland og USA svarte nesten umiddelbart ved å si de ikke anerkjenner katalanernes valg som er i strid med den spanske grunnloven. I spørreundersøkelsen utført av El Mundo like før Madrid overtok styre i Katalonia svarte et knapt flertall at de ikke ønsket løsrivelse fra Spania.

Spanias regjering har svarte som varslet, med å aktivere artikkel 155 i landets grunnlov lørdag klokken 09.00. Paragrafen åpner for å frata en regionen selvstyre under spesielle omstendigheter. I dette tilfellet skjer det fordi myndighetene i Katalonia bryter landets grunnlov og myndighetspersoner ignorerer vedtak og instruksjoner fra sine lovlige overordnede.

Den katalanske politisjefen ble som en del av dette avsatt fredag 27. oktober. Han er under etterforskning for oppvigleri ved å ha lagt til rette for en avstemning, erklært ulovlig av domstolene og i strid med grunnloven, og videre ignorert innstrukser.

Den politiske ledelsen i Katalonia vil bli erstattet av administratorer pekt ut av nasjonale myndigheter. I hvilken grad dette også blir gjort i administrasjonen er trolig opptil katalanerne selv. Mange har varslet at de ikke vil følge innstruksene fra sentrale myndigheter.

I følge statsminister Mariano Rajoy vil den katalanske regjeringen nå bli skiftet ut og nyvalg holdt 21. desember. Mariano Rajoy handler med støtte fra mesteparten av opposisjonen. Både det spanske arbeiderpartiet PSOE og det nye sentrum-høyrepartiet Ciudadanos støtter Rajoy i dette. Kun venstrepopulistene Podemos og nye småpartier bygget på regional nasjonalisme har holdt seg utenfor alliansen for å holde Spania samlet og grunnloven respektert. 

Internasjonale reaksjoner

For EU er ingenting endret. Spania er fortsatt vår eneste samtalepartner, skriver EU-president Donald Tusk på Twitter. USA erklærer støtte til Spanias forsøk på å holde landet «sterkt og samlet».

Frankrikes Emmanuel Macron uttaler at han fullt ut støtter Spanias statsminister Mariano Rajoy. Italias utenriksminister Angelino Alfano uttalte at den katalanske selvstendighetserklæringen er farlig og går langt utenfor lovens rammer. Italia hverken kan eller vil anerkjenne den.

Lav valgdeltakelse

Bare 43% av de stemmeberettigede ga sin stemme valgdagen 1. oktober. 

Foruten de legale problemene, er det økonomisk lite bærekraftig. Regionen er helt avhengig av handel med resten av Spania og EU. Katalonia er den mest gjeldstyngede regionen i Spania og dermed helt avhengig av tilgang på finansiering fra Brussel og Madrid. Bare til den sentrale administrasjonen har Katalonia 52,5 milliarder euro i gjeld.

Til tross for at regionen ofte omtales som Spanias rikeste er dette med liten margin. Befolkningsmessig utgjør Katalonia 16 prosent av Spania og økonomien utgjør 19 prosent av BNP.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: