Karantene for reisende til Spania opphører 1. juli

Publisert

Spanias turistminister, Reyes Maroto, bekrefter at kravet om karantene for reisende til Spania faller bort i god tid til turistene kommer i juli. Spanske medier melder at regjeringen vil fjerne kravet om karantene fra og med 1. juli. Om Spania går ut av “alarmtilstand” før dette er det mulig kravet frafalles en gang i juni.

Kravet om karantene gjelder ikke utlendinger. Det gjelder “ikke-residente”, altså også spanjoler som er bosatt i utlandet.

Ministerens uttalselse er helt i tråd med det som ble opplyst da man annonserte kravet om karantene. SpaniaPosten skrev 12. mai “Kravet vil gjelde så lenge Spania er i alarm-tilstand”.

Dagens “alarm-tilstand” varer til og med 7. juni. Statsminister Pedro Sanchez ønsket seg fullmakt frem til 22. juni noe han ikke fikk flertall for. Spørsmålet nå er om han vil forlenge “alarm-perioden” med 15 nye dager etter 7. juni eller om Spania den datoen går over i en mer normal tilstand. Juni har hele tiden vært satt som måneden Spania går tilbake til “normalen”. 29. April siterte SpaniaPosten Pedro Sanchez:

– Regner med alt er «normalt» i Spania mot slutten av juni.

Kravet om 15 dagers karantene for reisende til Spania ble innført fra og med 15. mai for å forhindre at spanjoler bosatt i utlandet tar med seg eller sprer Corona-viruset i Spania hvor man fortsatt ikke har mulighet til å reise mellom spanske provinser.

Corona-smitten i Spania har i stor grad vært konsentrert i Madrid-provinsen og enkelte andre regioner. Å stoppe folks bevegelse mellom regioner med lite og regioner med mer smitte, har vært sentralt i myndighetenes plan for å bekjempe viruset.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter