Kanskje gratis lege, psykolog, tannlege i Spania for Nordmenn

Publisert

Stoltenbergregjeringen har lagt frem et forslag til ny refusjonsordning som vil gjøre det enklere for norske pasienter å få dekket utgiftene til behandling mens de oppholder seg i utlandet.
Ifølge helseminister Bjarne Håkon Hansen, vil den nye refusjonsordningen omfatte helsehjelp utenfor sykehus i alle EU og EØS land.

Stoltenbergregjeringen har lagt frem et forslag til ny refusjonsordning som vil gjøre det enklere for norske pasienter å få dekket utgiftene til behandling mens de oppholder seg i utlandet.
Ifølge helseminister Bjarne Håkon Hansen, vil den nye refusjonsordningen omfatte helsehjelp utenfor sykehus i alle EU og EØS land.

Hvis den nye refusjonsordningen blir vedtatt vil det bety økt valgfrihet for norske pasienter når de skal motta helsebehandling utenfor sykehus, det være seg lege, psykolog, fysioterapeut eller tannlege.

Kort og godt er det snakk om alle typer helsetjenester som man vanligvis ville fått dekket av det offentlige hjemme i Norge. Disse tjenestene kan man oppsøke i et hvilken som helst EU eller EØS land, og senere få utgiftene refundert av den norske stat, hvis den nye refusjonsordningen blir vedtatt. Refusjonen vil imidlertid være begrenset til det beløpet det offentlige ville blitt belastet med ved tilsvarende helsehjelp i Norge.

Den foreslåtte refusjonsordningen vil ikke bare dekke helseproblemer som oppstår når man er ute og reiser. Den vil også gjelde for såkalt planlagt behandling. For Nordmenn som oppholder seg hele eller deler av året i utlandet vil det være særlig aktuelt å benytte seg av den nye refusjonsordningen.

Bakgrunnen for regjeringens forslag til ny refusjonsordning er EØS avtalens lover om fri bevegelighet for diverse typer tjenester. Europakommisjonen la dessuten i fjor frem et forslag til nye direktiver for pasientenes rettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Dette forslaget, som blant annet innebærer en regulering av retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet, er nå til behandling innad i EU.

Det norske forslaget til endring av refusjonsavtalene vil bli innført uavhengig av et eventuelt EU direktiv. Det er foreløpig ikke fastsatt noe dato for når den nye refusjonsordningen vil trå i kraft, hvis den blir vedtatt.  

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter