Kan Obama avgjøre Bárcenas-saken?

Publisert

Hva har korrupsjonstiltalte PP-politikere med Barack Obama å gjøre? Ganske mye, om man skal tro lederen for opposisjonspartiet Los Verdes i Valencia. Partilederen har nemlig bedt om at data som USA eventuelt har fra spionasje i Spania blir inkludert som bevismateriale i Bárcenas-saken.

Toni Roderic i Los Verdes mener dommeren i korrupsjonssaken mot Partido Populars tidligere kasserer Luis Bárcenas burde ha tilgang til det som kan finnes av hemmelige opptak og e-poster relatert til saken. «Det virker opplagt at USAs NSA burde ha opptak i relasjon til Bárcenas-saken, i og med at de har spionert på forretningsmenn, politikere og regjeringsmedlemmer fra alle de europeiske landene» sier partilederen i det som må forstås som en et spark både til PP og USA. Opposisjonslederen oppfordrer dommeren i saken om å be om å få utlevert materiale fra samtaler mellom statsminister Mariano Rajoy og Bárcenas, mellom andre medlemmer av PPs ledelse og Bárcenas og mellom PPs ledelse og lederne for de firmaene som i en årrekke skal ha stått bak den svarte finansieringen av PP. Roderic tar avstand fra avlyttingen som USA (eventuelt) har gjort i Spania. Men når informasjonen først er der, bør den brukes slik at dommeren i Bárcenas-saken kan ha nytte av den og få bekreftet den ulovlige finansieringen av PP og dets ledelse, foreslår han.

Spanias regjering skal foreløpig ikke ha mottatt noe bekreftelse fra amerikanske myndigheter på at USA har overvåket spanske innbyggere. Det er i hvert fall beskjeden utenriksminister José Manuel García-Margallo (PP) nylig kom med til spanske medier. Etter at nyheten om USAs overvåking i Europa ble kjent i juli i år, skal statssekretæren i det spanske utenriksdepartementet ha formidlet landets bekymring til høytstående personer i Washington. I tillegg skal Spania i august ha bedt om en avklaring på spørsmålet via USAs ambassade i Madrid. I følge utenriksministeren venter man fremdeles på svar.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter