Kan bli tvunget til å gjeninnføre tyrefekting

Publisert

Catalonia er tvunget til å gjeninnføre tyrefekting. Det ble klart etter at den spanske forfatningsdomstolen torsdag 20. oktober erklærte det katalanske forbudet fra 2010 ugyldig. Regjeringspartiet Partido Popular har dermed fått medhold i saken og vil kunne presse på for at den kontroversielle tradisjonen skal holdes i hevd over hele Spania. Dommen vil blant annet kunne få betydning for Kanariøyene som har hatt forbud siden 1991. I tillegg vil andre regioner som ønsker forbud trolig måtte stoppe sine forslag, noe som blant annet gjelder for Balearene.

Etter at det katalanske parlamentet i 2010 vedtok forbud mot tyrefekting, leverte Partido Popular inn en klage til den spanske forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional). Det er denne klagen de nå har fått medhold i. Begrunnelsen for avgjørelsen er at nasjonal lovgivning der tyrefekting er kulturarv, kommer foran eventuelle regionale forbud.

Partido Popular har siden de vant valget i 2011 vedtatt en rekke tiltak som skal styrke tyrefekting i Spania. Partiet ønsker blant annet å få de omstridte stevnene godkjent som UNESCO-verdensarv. I 2013 og 2015 ble også to nye lover om kulturarv i Spania vedtatt der tyrefekting er blant verneverdige tradisjoner.

Sistnevnte lover er i dag gjeldende rett og vil i prinsippet overstyre regional lovgivning, slik som forbudet i Catalonia. Disse lovene kom imidlertid etter det katalanske parlamentets vedtak fra 2010. På grunn av rettsprinsippet om at lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft har denne lovgivningen med andre ord ikke vært av betydning for avgjørelsen som nå er tatt av forfatningsdomstolen.

Forfatningsdomstolen har heller ikke hatt i oppgave å ta stilling til om tyrefekting er etisk forsvarlig. Når domstolen annullerer forbudet i Catalonia er det basert på tidligere nasjonal lovgivning om den spanske kulturarven.

 

Bensin på bålet

Dommen som nå er kommet fra Spanias konstitusjonelle høysete er svært upopulær i Catalonia. Foruten å provosere dyrevernsorganisasjoner og folk generelt, vil beslutningen oppfattes som en krenkelse av regionens selvråderett.

I likhet med alle andre avgjørelser fra Madrid som fratar katalanerne bestemmelsesrett, vil dommen med andre ord gi næring til den pågående kampen for uavhengighet fra Spania.

Ordføreren i Barcelona, Ada Colau, som i likhet med de fleste katalanere er imot tyrefekting, har for lengst annonsert at regionshovedstaden kommer til å fortsette som tyrefektingfri sone. Nei til tyrefekting ble besluttet av bystyret allerede i 2004, seks år før det katalanske parlamentet vedtok forbud for hele regionen.

I tillegg til de eventuelle konsekvensene dommen vil få for Catalonia, vil prinsippet om at nasjonal lovgivning går foran avgjørelser på regionalt nivå også kunne få følger for andre regioner. Her vil blant annet Kanariøyene være berørt. Den autonome øygruppen innførte forbud allerede i 1991. I tillegg vil andre regioner som ønsker forbud kunne bli stoppet, noe som blant annet gjelder for Balearene.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter