23.8 C
Alicante
30.4 C
Málaga
26.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Kampanje for økt innbyggertall bærer frukter

Innbyggertallet i kommunene på Costa Blanca økte med 10.000 personer i 2018. Økningen skyldes trolig større vilje til å la seg innskrive i manntallet, snarere enn en reell tilflytning.

Flere kommuner har under trusselen om å miste kommunerepresentanter og statsstøtte kjørt offensive kampanjer de siste årene for å få folk til å registrere seg. Utenlandske statsborgere (som kan regnes som fastboende) har vært blant målgruppene man har forsøkt å nå ut til. Nå kan det se ut til at kampanjene har fungert.

Kommunene i Spania får bevilget penger av den spanske stat basert på antall innbyggere og er derfor avhengige av at folk registrerer seg. Det samme gjelder det tilskrevne antallet kommunerepresentanter. Siden 2012 har innbyggertallet for hele Alicante-provinsen gått ned med over 100.000 personer, eller 80.000 de siste fire årene.

Foruten fraflyttingen under de økonomiske nedgangstidene for noen år siden, skyldes reduksjonen i innbyggertallet at staten har innført strengere kontroll med kommunenes tellinger.

Det nasjonale statistikkbyrået INE (Instituto Nacional de Estadística) la i 2017 nye kriterier til grunn for tellingene, noe som resulterte i en nedjustering av manntallet (padrón) i flere byer. Tap av bevilgninger og folkevalgte ligger på forskjellige terskler som 5.000, 10.000 og 20.000 innbyggere. Kommer kommunen under terskelen og forblir der det påfølgende året, reduseres støtten.

Alfaz del Pi er blant eksemplene på kommuner som de siste årene har måttet godta en justering av innbyggertallet. I perioden 2016 til 2017 ble manntallet i kommunen redusert med over 3.000 personer, de fleste av dem utenlandske statsborgere. Manntallet kom da ned i 18.394 innbyggere og kommunen varslet tap av statsstøtte på over én million euro. Dersom trenden fortsatte i 2018, vil også bystyret måtte reduseres fra 21 til 17 representanter. Nå er Alfaz del Pi igjen kommet over terskelen på 20.000 registrerte innbyggere (nærmere bestemt 20.053) og beholder dermed sine representanter.

Les også: Alfaz del Pi: Innbyggertallet “redusert” med over 3.000

 

Ingen økning i Torrevieja

Selv om kampanjen for å øke innskrivningen i manntallet (empadronamiento) har fungert mange steder, har innbyggertallet i løpet av 2018 fortsatt nedover i enkelte kommuner. Blant disse finner man Torrevieja som tapte 653 registrerte i fjor og står i dag registrert med et innbyggertall på 82.599.

Også i La Nucía fortsetter manntallet å synke og er i dag nede i 18.242. Sistnevnte kommune risikerer dermed en reduksjon i bevilgningene og antallet kommunerepresentanter.

 

Dør-til-dør-kampanje i Calpe

På den annen side utmerker Calpe seg med en betydelig økning i manntallet fra 20.804 til 21.633. I følge avisen Información har kampanjen for empadronamiento i denne kommunen vært spesielt aktiv, med nærmest dør-til-dør-aksjoner.

For mer informasjon om hvordan man skal registrere seg (på engelsk), se: Ber «costablankere» registrere seg

 

Relaterte saker

- Advertisement -