Kaller byrådets nettside «totalitær»

Publisert

Madrid kommunes nye internettside Madrid Versión Original skaper debatt. Nettsiden er lansert av den nye ordføreren Manuela Carmena og har som formål å avsanne rykter i media ved å oppgi den opprinnelige kilden til et nyhetsoppslag, korrigere og nyansere informasjon. Nettsiden får imidlertid kritikk fra flere hold for å utfordre ytringsfriheten og sensurere media. Lengst i kritikken går representanter for opposisjonspartiet Partido Popular som kaller nettsiden totalitær og krever at den må stenges.

Madrid Versión Original (originalversjon) har bare eksistert i en ukes tid, men har allerede rukket å bli gjenstand for stor debatt blant politiske partier i den spanske hovedstaden. Den «udubbede» nettsiden er lansert av ordfører Manuela Carmena og den nye sosialdemokratiske partialliansen Ahora Madrid som tok over styringen av byen etter Partido Popular i juni år.

Størst kritikk får den nye nettsiden av sistnevnte parti og Esperanza Aguirre som var Manuela Carmenas sterkeste utfordrer til ordførervervet i kommunevalget 24. mai. Aguirre som tidligere har vært regionspresident i Madrid har uttalt at nettsiden minner henne om George Orwell og The Ministry of Truth (Sannhetsdepartementet) som inngår i forfatterens kjente beskrivelse et totalitært samfunn i fremtidsromanen 1984 (Nineteen Eighty-Four). Også Spanias nåværende justisminister Rafael Catalá fra samme parti har kommet med kritikk av siden og mener den har en «viss lukt» av totalitære regimer.

Partido Popular i Madrid har allerede fremmet et formelt krav til bystyret om at nettsiden legges ned. Partiet fikk først støtte av sosialdemokratene i PSOE som også mente siden måtte stenges til man hadde fått debattert saken. PSOE som støttet Carmenas kandidatur til ordførervervet har imidlertid snudd i saken og vil nå avvente plenumsdebatten der temaet skal diskuteres, et møte som er lagt til september. I mellomtiden fortsetter nettsiden Madrid V.O som normalt.

Selv om kritikken fra PP ikke ser ut til å ha vippet ordfører Carmena av pinnen, er noe av den generelle motstanden som er kommet mot det nye opplysningsprosjektet også tatt til følge. I følge avisen El País stod det opprinnelig på nettsiden at den hadde til hensikt «å rette opp feil» og «avsanne» rykter i media. Nå heter det at man ønsker å tilby informasjon om den opprinnelige kilden til en nyheter i media, nyheter som «på sin vei er blitt endret og inneholder unøyaktige påstander eller bør nyanseres».

Ordfører Carmena har i tillegg sagt at byrådet er åpen for at nettsiden kan revideres og forbedres. Det er også gitt løfter om at ingen journalister skal navngis i sakene som omtales, men at det kun skal være referanser til aviser. Etter disse uttalelsen har blant annet hovedstadens journalistforening Asociación de Periodistas de Madrid blitt mer positive til initiativet. Foreningen skal ha vært en av de første som kom med kritikk av prosjektet og mente at siden måtte stenges.

Etter en drøy uke er kun en håndfull saker omtalt på nettsiden. En av dem gjelder ryktene om at det skulle innføres en ny turistavgift i Madrid, noe som i følge opplysningene ikke er tilfelle. En annen er at byrådet er i gang med å endre en rekke gatenavn i byen som hedrer personer fra Franco-diktaturet. Om sistnevnte tema ble det sagt i media at en komplett liste over hvilke navn som skulle fjernes allerede var laget. Dette er senere motsagt på byrådets nettside. I likhet med nyheten om turistavgiften vises det til hvilken uttalelse som dannet grunnlaget for ryktene og hva som egentlig er sannheten.

I sistnevnte sak skal Ahora Madrid ha hatt som forslag å vurdere om enkelte gatenavn i hovedstaden strider med den spanske historieminneloven fra 2007. I loven heter at alle offentlige administrasjoner i landet er forpliktet til å fjerne våpenskjold, emblemer, skilt og andre minnesmerker som hyller personer eller grupper som kan knyttes til militærkuppet i 1936, den spanske borgerkrigen og det undertrykkende diktaturet som fulgte. Partialliansen har imidlertid på ingen måte tatt noen beslutning i saken slik man for noen dager siden fikk inntrykk av i spanske aviser. I stedet har byrådet sagt at de ønsker samarbeid og diskusjon om hvilke navn som eventuelt bør fjernes, med innspill fra ander partier og folk som på den ene eller andre måten måtte være engasjert i saken.

Samarbeid er angivelig også stikkordet for selve nettsiden. Madrid V.O skal nemlig ikke være forbeholdt byrådet alene. Representanter fra andre partier i bystyret kan også bidra med saker dersom de ønsker å avsanne rykter eller nyansere et nyhetsoppslag. Også enkeltpersoner et invitert til å sende inn forslag og tips på en egen e-postadresse. I sterk kontrast til PPs beskyldninger om totalitære tendenser, er nettsiden ment å være transparent og demokratisk til hjelp for både journalister og andre som måtte ønske å få klarhet i saker der det har oppstått rykter eller er uklarhet om byrådets beslutninger. På nettsiden stilles også spørsmålet om det finnes forløpere til denne typen prosjekter. Svaret man kan lese er ja. Europakommisjonen har i mange år hatt en liknende blogg der rykter og feilaktig informasjon om beslutninger i EU oppklares.

Foto: Ordfører i Madrid, Manuela Carmena.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter