Jose Maria Aznar ( PP ): Francoregimet var ikke fascistisk

Den konservative tenketanken FAES, som ledes av tidligere statsminister Jose Maria Aznar PP, erklærer i en ny artikkel at regimet til Franco ikke var fascistisk. Det er jusprofessor og tenketankmedlem Manuel Ramirez som er artikkelens forfatter.

Ramirez har skrevet artikkelen, ”Hace Setenta Años”, i forbindelse med at det er 70 år siden den spanske borgerkrigen tok slutt. Jusprofessoren konkluderer med at Francos regime manglet en tydelig ideologi slik man for eksempel hadde i Hitlers Tyskland og Mussolinis Italia.

 

Relaterte saker