21 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

ITV kontroll av bil blir dyrere

En dom fra høyesterett i Valencia regionen betyr at EU-kontroll av bilen vil stige med rundt 10 Euro. Dette er resultatet av en årelang tvist mellom regionale myndigheter i Valencia regionen og det private selskapet som har konsesjonen for å utføre EU-kontroll i Alicante, Valencia og Castellon.

Bakgrunnen for dommen er en avgjørelse gjort av president for Valencia regionen, Alberto Fabra i 2014. Politikeren fra Partido Popular bestemte den gang i forkant av nye valg at prisen på EU-kontrollen skulle settes ned i Valencia regionen. Prisene ble satt ned men saken ble anket til domstolen i Valencia som erklærte priskuttet ulovlig i henhold til den avtale og det regelverk som eksisterer.

Saken ble ikke ferdig behandlet den gangen, den har siden blitt anket og gått som en kasteball mellom Valencia-regionen og selskapet som har konsesjonen. Nå er har domstolen bekreftet at priskuttet PP-politikeren annonserte i 2014 er ulovlig. Man har to måneder på en presentere en ny anke før dommen trer i kraft.

Prisøkningen slår noe forskjellig ut avhengig av om det er en diesel- eller bensin-bil som skal kontrolleres da disse kontrolleres på forskjellig måte med tanke på partikkelforurensning.

Relaterte saker

- Advertisement -