8.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
16.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Innfører strengere straffer

Den foreslåtte straffereformen er vedtatt i parlamentet, til tross for at Partido Popular avsto fra å stemme. Dette er den tredje betydelige reformen av straffesystemet i Spania siden 1995. Straffereformen innebærer endringer i 150 punkter i straffeutmålingssystemet, og medfører strengere straffer for blant annet terrorisme, korrupsjon og gjentagende forbrytelser.

Den foreslåtte straffereformen er vedtatt i parlamentet, til tross for at Partido Popular avsto fra å stemme. Dette er den tredje betydelige reformen av straffesystemet i Spania siden 1995. Straffereformen innebærer endringer i 150 punkter i straffeutmålingssystemet, og medfører strengere straffer for blant annet terrorisme, korrupsjon og gjentagende forbrytelser.

Terrorister, konemishandlere og andre som utfører grov vold, skal i tillegg overvåkes etter at de slipper ut av fengsel. Maksimumsstraffene for korrupsjon for myndighetspersoner har økt til seks år. PP avsto angivelig fra å stemme fordi de mente reformen ikke er streng nok, fordi den ikke gir rom for livstidsfengsel. Det baskiske nasjonalistpartiet PNV stemte imot under påskudd av at reformen er for streng.

[the_ad_group id="8585"]
[the_ad_group id="25373"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="25369"]

Relaterte saker

- Advertisement -[the_ad_group id="8585"]