Innfører strengere straffer

Publisert

Den foreslåtte straffereformen er vedtatt i parlamentet, til tross for at Partido Popular avsto fra å stemme. Dette er den tredje betydelige reformen av straffesystemet i Spania siden 1995. Straffereformen innebærer endringer i 150 punkter i straffeutmålingssystemet, og medfører strengere straffer for blant annet terrorisme, korrupsjon og gjentagende forbrytelser.

Den foreslåtte straffereformen er vedtatt i parlamentet, til tross for at Partido Popular avsto fra å stemme. Dette er den tredje betydelige reformen av straffesystemet i Spania siden 1995. Straffereformen innebærer endringer i 150 punkter i straffeutmålingssystemet, og medfører strengere straffer for blant annet terrorisme, korrupsjon og gjentagende forbrytelser.

Terrorister, konemishandlere og andre som utfører grov vold, skal i tillegg overvåkes etter at de slipper ut av fengsel. Maksimumsstraffene for korrupsjon for myndighetspersoner har økt til seks år. PP avsto angivelig fra å stemme fordi de mente reformen ikke er streng nok, fordi den ikke gir rom for livstidsfengsel. Det baskiske nasjonalistpartiet PNV stemte imot under påskudd av at reformen er for streng.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter