Innfører elektronisk «vognkort»

Publisert

Alle nye biler på det spanske markedet er fra og med 11. november utstyrt med vognkort og periodisk kjøretøykontroll i elektronisk format. Bilens spesifikasjoner og stand vil bli registreres på Internett og lagret på et elektronisk kort som følger kjøretøyet. Ordningen gjelder også for nye varebiler og lastebiler. I mai til neste år skal det samme også innføres for mopeder, motorsykler og andre typer kjøretøyer. Systemet gjelder kun for nye modeller. Biler som allerede er på veien skal fortsette med vanlig dokumentasjon i papirform.

Spanske trafikkmyndigheter, Dirección General de Tráfico (DGT), har allerede innført systemet som danner grunnlaget for de elektroniske vognkortene og kjøretøykontroll Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Ordningen fungerer slik at bilprodusenter, importører og utsalgssteder registrerer all nødvendig informasjon om bilen på Internett. Når dataene er kontrollert, lagrer DGT informasjonen i et elektronisk register (Registro de Vehículos Prematriculados) og utsteder er nummer som er bilens unike identifikasjon i systemet, Número de Identificación del Vehículo (NIVE). Et elektronisk kort med spesifikasjoner og all teknisk informasjon om bilen blir deretter utstedt.

Det elektroniske ITV-kortet (Tarjeta de Inspección Técnica), gjelder imidlertid bare for helt nye kjøretøyer, registrert fra og med 11. november 2015. Alle biler som allerede er på veiene skal fortsette med vanlig dokumentasjon i papirform.

Foto: Den nye Seat Altea XL iTech på en bilmesse i Genève 2014 (Clément Bucco-Lechat).

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter