Ingen reforhandling av skatteavtalen Norge-Spania

Publisert

Det innføres nye regler om skatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge (kildeskatt) fra og med 1. januar 2010. De nye reglene rammer ikke Spania-nordmenn.  Den norske regjeringen har ikke tatt initiativ til å reforhandle skatteavtalen med Spania, opplyser det norske finansdepartementet til Spaniaposten.  

De nye kildeskattreglene innebærer at man i utgangspunktet er skattepliktig i Norge for norsk pensjon selv om man har skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon.  

Det innføres nye regler om skatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge (kildeskatt) fra og med 1. januar 2010. De nye reglene rammer ikke Spania-nordmenn.  Den norske regjeringen har ikke tatt initiativ til å reforhandle skatteavtalen med Spania, opplyser det norske finansdepartementet til Spaniaposten.  

De nye kildeskattreglene innebærer at man i utgangspunktet er skattepliktig i Norge for norsk pensjon selv om man har skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon.  

Det foreligger enkelte unntak for denne skatteplikten. Eksempelvis skal man ikke betale skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, dersom du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden.

Dessuten har man krav på skattefritak hvis man er bosatt i et land som har egen skatteavtale med Norge, slik som for eksempel Spania. Det betyr at den norske stat ikke har anledning til å kreve kildeskatt fra norske pensjonister i Spania så lenge denne bilaterale avtalen eksisterer.

– Det norske utgangspunktet i skatteavtaleforhandlinger er og vil være at skatteavtalen skal gi Norge adgang til å ilegge kildeskatt på pensjoner. Det er imidlertid ikke tatt initiativ overfor Spania til å reforhandle skatteavtalen. Det foreligger heller ingen konkrete planer om å gjøre det. Skulle det i fremtiden bli forhandlinger, er det heller ikke slik at den norske stat kan ta noen avgjørelse på egenhånd, da dette er snakk om en bilateral avtale, sier Omar G. Dajani til Spaniaposten.

Dajani, som er lovrådgiver ved det norske finansdepartementet, er bevisst på at det kan oppstå kapasitetsproblemer når det gjelder dokumentasjon i land hvor det bor mange norske pensjonister, som for eksempel i Spania. I et nytt brev fra departementet datert den 16. desember, heter det seg at blant annet at;

For det tilfellet at en pensjonsmottaker ikke skulle ha rukket å framskaffe dokumentasjon i tide, følger det av skattebetalingsloven at pensjonsutbetaleren må gjøre et forskuddstrekk på 15 pst. Men skattebetalingsloven har også regler om at dette trekket kan betales tilbake når dokumentasjonen er i orden. Det vil si at skattyter ikke alltid trenger å vente på likningen i året etter inntektsåret for å få igjen skatten, slik hovedregelen er. Etter skattebetalingsloven § 5-3 andre ledd kan skattyter søke skattekontoret om å få tilbakebetalt forskuddstrekket når det vil virke urimelig å utsette tilbakebetalingen til likningen er foretatt. For pensjonister som ikke er emigrert, men er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, gjelder andre regler.

Norske Spania-pensjonister har fått tilsendt et brev fra skatteetaten hvor det står skrevet at de må bevise sin skattemessige tilknytning til Spania. Det gjøres ved å henvende seg til nærmeste skattekontor (Hacienda\Agencia Tributaria) og bestille et skjema kalt ”Certificación de Residencia Fiscal en España” og så sende dette videre til den norske skatteetaten.
 
Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon skal rettes til Skatt nord, postboks 6310, NO – 9293 Tromsø. Telefon +47 22 07 70 00 (fra utlandet) og 800 80 000 (fra Norge).

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter