Ingen høyning av pensjonsalderen

Publisert

Forslaget om å øke pensjonsalderen fra 65 til 67 år i Spania er lagt på is. Det er angivelig fordi protestene mot forslaget har vært sterkere enn forventet. Zapatero har hele tiden sagt at en eventuell økning av pensjonsalderen skal skje i samarbeid med fagforeningene. Men disse har uttrykt sterk motsand mot forslaget. Zapateroregjeringen fremmet ideen om å høyne pensjonsalderen etter at en rekke internasjonale finansielle organisasjoner kritiserte Spanias økonomiske system i fjor høst.

Forslaget om å øke pensjonsalderen fra 65 til 67 år i Spania er lagt på is. Det er angivelig fordi protestene mot forslaget har vært sterkere enn forventet. Zapatero har hele tiden sagt at en eventuell økning av pensjonsalderen skal skje i samarbeid med fagforeningene. Men disse har uttrykt sterk motsand mot forslaget. Zapateroregjeringen fremmet ideen om å høyne pensjonsalderen etter at en rekke internasjonale finansielle organisasjoner kritiserte Spanias økonomiske system i fjor høst.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter