Ingen flygelederstreik likevel

Publisert

Etter fem måneder med avtaler og aksjoner har flygelederne kommet til en enighet med det spanske luftfartsverket AENA. Avtalen fastslår at flygelederne skal ha en årslønn på ca 200.000 Euro. De skal arbeide fire dager etterfulgt av to dagers hvilke og overtid skal være frivillig.

Etter fem måneder med avtaler og aksjoner har flygelederne kommet til en enighet med det spanske luftfartsverket AENA. Avtalen fastslår at flygelederne skal ha en årslønn på ca 200.000 Euro. De skal arbeide fire dager etterfulgt av to dagers hvilke og overtid skal være frivillig.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter