Ingen bompenger på spanske motorveier

Publisert

Mandag godkjente EU-kommisjonen endringer i Spanias kriseplan, altså spesielle EU-midler knyttet til økonomiske ettervirkninger etter pandemien. Dette innebærer ytterligere utbetalinger på 93,5 milliarder euro og skrinlegging av planene om bompenger i Spania.

Politikerne i Brussel har bekreftet at de trekker tilbake kravet om innføring av bompenger. De har ombestemt seg i bytte mot at Spania iverksetter tiltak for å fremme jernbanetransport i landet. Det er den store kostnadsøkningen for veibrukerne som følge av energikrisen som ligger bak beslutningen om å endre innkrevingsplanen. I tillegg skal det europeiske systemet for handel med utslippskvoter reformeres fra 2027, og fra da av skal det også omfatte prising av utslipp fra veitransport.

Totalt er det vedtatt 52 endringer i den spanske gjenopprettingsplanen som følge av forstyrrelsene i økonomien forårsaket av krigen i Ukraina og pandemien. I tillegg til at kravet om bompenger fjernes, er det forenklinger når det gjelder å få tillatelse til produksjon av fornybar energi og finansiering av produksjon av grønn hvete.

Så langt har Spania mottatt tre utbetalinger fra gjenopprettingsfondene på til sammen 28 milliarder euro, noe som gjør landet til det eneste som har mottatt den tredje utbetalingen så langt, og selv om “det er noen elementer som må gjennomgås på grunn av endringene”, kan Spania nå be om den fjerde utbetalingen. Tidsrammen for å be om disse utbetalingene er frem til august 2026.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter