Info om helsetrygdekort

Publisert

Den norske helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har mottat en rekke henvendelser fra nordmenn bosatt i Spania angående vanskeligheter med å få utstedt europeisk helsetrygdekort hos spanske myndigheter.

For å løse opp i disse har norske myndigheter kontaktet sine spanske kolleger, slik at nordmenn i Spania fortsatt skal kunne få sine helsetrygdekort i det landet de oppholder seg.     
 

– Spanske myndigheter har forsikret HELFO om at de lokale trygdkontorene skal kjenne til saken, og at det vil gå ut ytterligere påminnelse om dette, forteller Nina K. Paulsrud, fungerende direktør for juridisk avdeling ved HELFOs hovedkontor i Tønsberg.

Bor du i Spania – Må du søke i Spania
Fra og med den 1. mai 2015 ble  det innført en ny trygdeordning, som tilsier at EU-borgere skal få utstedt sine helsetrygdekort i sine opprinnelige hjemland. Siden Norge ikke er medlem av EU, vil ikke denne ordningen gjelde for nordmenn før 2011, da også EØS-landene vil bli innlemmet i det nye trygdesystemet.

Det betyr at norske borgere bosatt i Spania fortsatt skal få sine helsetrygdekort utskrevet lokalt. Generelt skal lokale trygdemyndigheter i EU utskrive europeiske helsetrygdekort til nordmenn frem til den nye ordningen trer i kraft til neste år.

Skulle imidlertid noen fortsatt ha problemer med å få utstedt helsetrygdkortet i Spania, kan man gå inn på HELFOs hjemmeside www.helfo.no, og laste ned en pdf-fil som heter ”Brev til spanske myndigheter”. Denne kan tas med og vises til lokale trygdemyndigheter. Eventuelle klager i forbindelse med at man ikke får kortet skal rettes til myndighetene i det EU-landet man oppholder seg i.

Les oppdatert artikkel om Europeiske helsetrygdkort / E121

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter