Incest-sak skaper debatt

Publisert

En far (36) og datter (18) fra Mallorca er av regionale myndigheter fratatt deres nyfødte baby. Datteren som ble gravid med faren da hun var 17 år skal på forhånd ha fått valget mellom å adoptere bort barnet eller ta vare på det alene ved et omsorgssenter. Etter fødselen ble imidlertid barnet likevel tatt fra moren. Paret mener de ikke har fått en tilfredsstillende begrunnelse for vedtaket og har valgt å ta saken til media. Seksuelle relasjoner mellom søsken, foreldre og barn er ikke ulovlig i Spania, så lenge partene er over seksuell lavalder og relasjonen ikke anses som et overgrep.

Regionale myndigheter for barnevernssaker på Mallorca (Departamento de Menores del Consell de Mallorca) skal ha blitt kjent med den aktuelle saken etter en anmeldelse om overgrep fra eks-partneren til faren og mor til datteren og hennes søsken (til sammen fem barn i alderen 7 til 18 år). Hva disse anklagene konkret går utpå er ikke kjent. Den 36 år gamle mannen (far og bestefar til det nyfødte barnet) hevder imidlertid at ingenting galt har skjedd mellom ham og datteren på 18 år.

Etter at de fikk barnet fratatt etter fødselen i november i år stilte paret opp i et intervju med Mallorca-avisen Cronica Balear. I intervjuet forteller faren at datteren aldri så på ham som en far, men heller som en venn. Etter hvert skal de to ha innledet et parforhold der datteren ble gravid. Faren hevder at det ikke skal ha blitt gitt noen ordentlig begrunnelse for hvorfor de ble fratatt barnet. Han mener myndigheten har agert på grunnlag av moralsk fordømmelse og ikke av omsorgshensyn.

Så lenge forholdet er basert på frivillighet er relasjon mellom faren og datteren ikke ulovlig etter spansk lov. Paret har ikke anledning til å gifte seg, men avgjørelsen om å frata dem barnet må begrunnes med andre hensyn enn at de er for nært beslektet.

Barnevernsmyndighetene på Mallorca skal ha opplyst at de mener datteren ikke er moden for morsrollen og at paret ikke har økonomi til å forsørge barnet. Som en løsning på problemet skal faren ha foreslått at hans egen far (datterens farfar og den nyfødtes oldefar) skal ha omsorgen for barnet. Dersom myndighetene ikke går med på dette, har man et klart tilfelle av moralsk bedømmelse, sier han i intervjuet.

Faren mener det enkleste for dem hadde vært å ta abort, men at de ønsket å få barnet og at de ikke bryr seg ikke om hva andre måtte mene om saken. Datteren hevder på sin side at hun er beredt på å ta morsoppgaven alvorlig. Hun viser til at hun er storesøster i en en søskenflokk på fem og derfor har erfaring med småbarn.

Etter en lovendring i 1978 er seksuelle relasjoner mellom søsken, foreldre og barn ikke ulovlig i Spania. Det forutsetter imidlertid at begge partene er over seksuell lavalder og at relasjonen ikke er å anse som et overgrep.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter